Pia vill skapa aktiva sjukskrivningar

– Vi måste se riskerna med sjukskrivningar på ett nytt sätt. Läkare behöver utbildas i ett mer hälsofrämjande synsätt, så att den som blir sjukskriven inte riskerar att försämras. Att bli sjukskriven innebär för många isolering och inaktivitet, och kan snarare göra sjukdomstillståndet värre.

Det säger Pia Östryd, sakkunnig i försäkringsmedicin i Region Östergötland. Att diskutera sjukskrivning är kontroversiellt, och kan ofta skapa misstänksamhet och väcka känslor, eftersom många anser att sjukskrivning är en rättighet man har som arbetstagare, förklarar Pia.

40% av läkarna har problem varje vecka

– Många läkare tycker det här med sjukskrivning är svårt, eftersom det ibland blir så att man inte är överens med patienten om vad som gagnar den bäst i en viss situation.

Forskning visar att 40% av alla läkare anser att de någon gång per vecka har svårigheter med patienter som önskar sjukskrivning som inte är medicinskt motiverade.

– En del läkare har 6 eller fler patientärenden per vecka, vilket är tidskrävande med all dokumentation som krävs till Försäkringskassan och arbetsgivare. Den psykologiska påfrestningen är också tärande för många. Sammantaget är detta en situation som läkare behöver träna på för att det ska bli en bedömning som verkligen gagnar patienten, förklarar Pia.

Pia håller själv i utbildningar i försäkringsmedicin för läkare i syfte att stärka dem att göra korrekta bedömningar.

– Uppgiften vi har som läkare är att se till att sjukskrivning, liksom all vård är säker och att situationen för patienten inte försämras, men också att vi inte försenar återgång i arbete. Detta är minst lika viktigt för patientens skull som för arbetsgivarens.

Passiv sjukskrivning skadligt för hälsan

Att hamna i passivitet och isolering är väldigt skadligt, så en sjukskrivning måste alltid innehålla så mycket aktiva inslag som möjligt, för att inte göra mer skada än nytta. Ny kunskap om effekten av fysisk aktivitet påverkar också bedömningen, eftersom det visat sig ha effekter både på kroppen och på psyket. Därför försöker de så långt det är möjligt att inte sjukskriva helt eller i vilket fall lägga in aktiva delar i sjukskrivningen, så att patienten kan återgå till arbete och sitt sammanhang så fort som möjligt.

– Självklart finns det tillstånd som gör att din arbetsförmåga sänks eller försvinner en tid. Det finns såklart högst motiverade sjukskrivningar, det är viktigt att poängtera. Det är för dem försäkringen finns säger Pia.

Ny kunskap förändrar men mer forskning om försäkringsmedicin behövs

Som psykiater i botten, har Pia tagit med sig mycket erfarenheter från psykologin in i försäkringsmedicinen. Hur hjärnan fungerar och hur den reagerar på fysisk aktivitet är kunskap som utvecklats mycket de senaste åren.

– Förr trodde man ju att hjärnan var statisk men nu vet vi att hjärnan är plastisk och kan expandera – framför allt vid fysisk aktivitet. Det är effekter som ingen medicin kan härma, förklarar Pia.

Själv har Pia alltid motionerat och fått med sig kunskapen om fysisk aktivitets effekt på hälsan redan som barn.

– Med en pappa som var läkare och ”hälsofreak” och en mamma som var sjukgymnast kom kunskapen om hur viktigt det är med fysisk aktivitet med modersmjölken. Men jag har aldrig engagerat mig i någon specifik idrott utan bara hållit igång rent allmänt. Även nu lever jag ett aktivt liv med hundar och hästar, som kompenserar för allt stillasittande på jobbet, förklarar Pia.

Pia efterfrågar mer kunskap i ämnet försäkringsmedicin, allra helst på forskningsnivå, för att ge läkarna mer evidens i de bedömningar de gör.

– Hela sjukskrivningsprocessen, om man räknar in alla inblandade professioner och förlorad inkomst kostar lika mycket som hela vården i övrigt. Det är stora kostnader, men också ett stort lidande som ligger bakom siffrorna. Med mer kunskap skulle vi antagligen göra bedömningar som tog hänsyn till det vi numera vet om hur viktigt det är för hälsan med fysisk aktivitet och sammanhang, konstaterar Pia.

Snabba fakta om Pia Östryd

  • Ålder: 59
  • Aktuell med: Medicinskt sakkunnig i Försäkringsmedicin, Region Östergötland
  • Favoritsport: Ridning
  • Favoritpryl: Möbler i nyrenässans och nyrokoko
  • Senast lästa bok: Knutbyflickan

Publicerat: 11 november, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.