Goda exempel taggade med: Medborgarförslag

Medborgarförslaget skapade Isovalen

Medborgarförslaget skapade Isovalen

Gott exempel Tillbaka – Vi la ett förslag som tar vara på en sommaranläggning och skapar en året runt-anläggning istället. När jag ser alla som använder Isovalen idag är jag glad att vi lade ner tiden på medborgarförslaget, för det var det värt! Det säger Anders...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.