Goda exempel taggade med: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anordnar friluftskonferens

Länsstyrelsen anordnar friluftskonferens

Gott exempel Tillbaka Den 31 augusti ordnas en regional friluftskonferens ute i Tinnerö eklandskap i Linköping. Det är Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun, som arrangerar...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.