Goda exempel taggade med: Goda exempel på rörelse

100 goda exempel på rörelse

100 goda exempel på rörelse

Nyhet Tillbaka I januari 2017 publicerades den första artikeln på Sätt Östergötland i rörelses webbplats. Nu är vi uppe i 100 artiklar med goda exempel på hur fysisk aktivitet och rörelse kan främjas i Östergötland.- Kul att det har blivit så många, säger Sofie Drake...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.