Goda exempel taggade med: Den (in)aktiva gamern

Gamern inte så inaktiv som man skulle kunna tro

Gamern inte så inaktiv som man skulle kunna tro

Gott exempel Tillbaka – Min studie visar att det finns unga spelare inom en mängd olika kategorier av spel, och att spelande generellt inte nödvändigtvis innebär ökat stillasittande. Dessutom fick studien ett mycket positivt bemötande från många i gruppen, som...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.