Goda exempel taggade med: Arbetslivet

Friskvårdskartläggning visar på stora skillnader

Friskvårdskartläggning visar på stora skillnader

Nyhet Tillbaka –  Vår ambition med denna relativt enkla undersökning och rapport är att skapa ett underlag för diskussion beträffande promenader, friskvård och friskvårdsersättning som anställda erbjuds, och hur många som faktiskt utnyttjar den. – ...
Gummibandsträning är vårt sätt att röra oss på arbetstid.

Gummibandsträning är vårt sätt att röra oss på arbetstid.

Gott exempel Tillbaka – Vi startade gummibandsträningen för två år sedan, och nu har det spridit sig till fler avdelningar. Det är ett lätt sätt att röra på sig och träna framför allt axlar och nacke, som vi som sitter stilla vid en skärm hela dagarna verkligen...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.