Goda exempel taggade med: Agenda 2030

Hållbara företag presterar bättre

Hållbara företag presterar bättre

Visionärer & främjare Tillbaka – Få branscher idag sätter vinstmaximering som enda mål. Medvetna konsumenter kräver medvetna företag, och det märks. Att ha anställda som mår bra och håller sig friska är avgörande för företagens framtid.Johanna Palmér är...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.