Skola och utbildning

Skolan är en viktig arena för hälsa och välbefinnande och har en stor potential för arbetet med jämlikhet i hälsa, då den når alla oavsett bakgrund. Mycket ny forskning kopplar ihop vår fysiska aktivitet och förmågan att lära oss nya saker då det förbättra vår koncentration, minne och kreativitet.

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra.

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

”Barn som är fysiskt aktiva, inte bara mår bättre – de har bättre motorik, lär sig bättre och blir kanske smartare”

Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten

Målbild

En skola som aktivt och långsiktigt främjar lusten att vara fysiskt aktiv och där rörelse är en del av lärandet. Där alla aktivt uppmuntras till dagliga inslag av fysisk aktivitet och där långvarigt stilla­sittande undviks. Detta kan ske genom aktiv transport till och från skolan, som en integrerad del i all undervisning, på rasten och i anslutning till skoldagen i en fysiskt attraktiv och stimulerande skolmiljö.

 

Läs mer

 

Webbsidor, filmer och artiklar

Kategorier: Forskning, fakta och debatt, Skola och utbildning
Tillbaka till toppen.
Kategorier: Forskning, fakta och debatt, Skola och utbildning
Tillbaka till toppen.

 

 

Rapporter

 

 

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.