Sundkurs.se – | Omsorg samt hälso- och sjukvård

Det finns idag god evidens för arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser genom rådgivande samtal med patienter. Inom omsorgen har ökad fysisk aktivitet stor potential att främja både fysisk och mental hälsa och därmed minska behovet av hjälp och stödinsatser.

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra.

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

”Vi inom Hälso- och sjukvården vill vara ett föredöme i vår strävan att främja hälsa. Fysisk aktivitet är inte bara viktigt för att undvika sjukdom utan en förutsättning för att vi alla ska må bra!”

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland

Målbild

En personcentrerad hälsofrämjande hälso- och sjukvård och omsorg som aktivt och långsiktigt främjar fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Det sker i möten där individen är delaktig, utifrån sina egna förutsättningar, med hänsyn till behov i såväl hälsofrämjande som för prevention, behandling och rehabilitering.

Föreläsningar av Carl Johan Sundberg om medicinska effekter av fysisk aktivitet

Föreläsningar om de medicinska effekterna av fysisk aktivitet i tre delar med professor Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet. Föreläsningarna genomfördes och spelades in vid de s.k. Söderköpingsdagarna som arrangerades av Allmänmedicinskt centrum för läkare inom primärvåden i Östergötland den 7 februari 2017.  Föreläsningarna motsvarar den föreläsning som Carl Johan årligen håller för läkarstudenterna vid Linköpings universitet. Här får du lära dig grunderna om hur fysisk aktivitet bidrar till hälsa men också om de fysiologiska mekanismerna som står bakom dessa samband. Föreläsningen om fysiologiska mekanismer är väldigt medicinskt avancerad och förutsätter att du läst medicin – målgruppen är primärt läkare och läkarstudenter.

Klicka på menysymbolen uppe i vänstra hörnet i filmblocket för att se menyn med de tre föreläsningarna samt introduktionen om strategin.

Läs mer

 

Webbsidor, filmer och artiklar

Kategorier: Forskning, fakta och debatt, Omsorg samt hälso- och sjukvård

 

 

 

Rapporter

Kategorier: Forskning, fakta och debatt, Omsorg samt hälso- och sjukvård

 

 

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.