Landet runt: Let’s gå – trampa på! Aktiva skoltransporter i Norrbotten

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter nosa upp goda exempel utanför länet under rubriken ”Landet runt”. I Norrbotten jobbar man för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga under i projektet ”Let’s gå – trampa på” som har spridit sig till nästan alla kommuner i regionen.

– Vi talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt, säger Joanna Hansson, strateg på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten.

I Luleå har Luleå tekniska universitet och kommunen samarbetat framgångsrikt sedan 2016 i projektet ”Aktiva skoltransporter”. Det skolbaserade projektet, för att få fler barn och unga att gå eller cykla till skolan, används i många kommuner i Sverige – men i Luleå valde man innovativa vägar för att öka den fysiska aktiviteten.

Nyckelord i arbetet har varit empowerment och gamification, det vill säga att låta eleverna vara delaktiga i utformningen av projektet och att spelifiera transporten till och från skolan. Att exempelvis räkna antalet kilometer och mäta på en karta var ett smart och motiverande sätt för barnen att integrera i undervisningen.

Projektet har, utöver bättre fysisk hälsa, bidragit till förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap och ökad självständighet hos barn och forskningen som gjorts har resulterat i flera vetenskapliga publikationer. 

Arbetet i Luleå inspirerade Region Norrbotten att dra igång projektet ”Let’s gå – trampa på” 2019 i samarbete med universitetet.

– Vi kidnappade egentligen ett framgångsrikt koncept och vår roll har varit att sprida det till fler kommuner. Det finns ett problem att lösa, vi har data som säger att barn och unga har för lite fysisk aktivitet, säger Joanna Hansson.

Regionen har en ganska god koll på barn och ungdomars rörelsemönster i Norrbotten. Fakta säger att färre än hälften av barnen i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 72 procent som inte når målet. I gymnasiet 74 procent.

Responsen för ”Let’s gå – trampa på” har varit mycket god. Första året var fem kommuner med. Andra året hade det vuxit till tio. Tredje svängen drar igång hösten 2021 och hittills har två nya kommuner hakat på.

– Vi gjorde ett väldigt bra fotarbete inledningsvis, satte strukturer och hittade styrkor och svagheter. Om alla som varit med tidigare fortsätter kan det bli så att 12 av 14 kommuner i Norrbotten är med i höst. Det är jätteroligt, säger Joanna och förklarar det konkreta och enkla upplägget.

Vad man säger ja till är att hushåll i kommunen, som har barn i årskurs 2 och 5, får ta emot ett brev som vänder sig till både barn och föräldrar där vi förklarar problemet och talar om att det är kärlek att inte skjutsa barnen överallt.

I brevet finns även två nyckelringar. En som barnen kan sätta på sin cykel-eller hemnyckel och en som föräldrar kan sätta på bilnyckeln med budskapet ”Let’s gå – trampa på!”. I kommunerna som är med följer man upp med en enkät under elevhälsosamtalen.

– Här kan vi se om den fysiska aktiviteten ökat, vi ställer frågor om hur de tar sig till skolan vår och sommar, höst och vinter. Det är jätteviktigt för våra uppföljningsmöjligheter.

Tredje året startar som sagt i höst och allt talar för att det blir ytterligare tre år. Något Joanna Hansson tycker är väldigt bra.

– Det finns få projekt som handlar om jämlik hälsa i dag. Det här är ett projekt med redan upptrampade stigar där skolan aktivt jobbar med frågan i undervisningen och barnen själva, oavsett hemförhållanden och hur motiverade föräldrar man har, kan vara med på jämlika villkor.

Läs mer om Let’s gå – trampa på! (Regin Norrbotten)
Läs mer om Aktiva skoltransporter (Luleå tekniska universitet)
Läs mer om projektet Jag tar mig framåt (Luleå kommun)

Text: Marcus Nyenger, Granit PR & Kommunikation
Bild: Region Norrbotten/Most Photos

 

Publicerat: 28 april, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.