Ungdomscoach sätter Ydre i rörelse

– Jag vill att de ska ha med sig känslan att uppväxten i Ydre varit fantastiskt och att de är behövda i kommunen. Även om vissa senare flyttar för att skaffa sig en utbildning och så vidare, ska de känna att möjligheten finns att komma tillbaka, att det finns plats för dem här.

Det säger Lottie Rääf, ungdomscoach i Ydre kommun. Tjänsten som ungdomscoach är ny både för Lottie och för Ydre kommun. De har valt att kalla satsningen ”Ung i Ydre”, som ett koncept för allt de unga vill genomföra. Den röda tråden i Ung i Ydre är att de får lära sig att arrangera sina egna aktiviteter som ett sätt att synliggöras och se till att det händer mer i Ydre.

– Pedagogiken är enkel, men effektiv. Alla idéer som de unga kommer upp med ger vi dem verktygen att genomföra. De flesta idéer kostar inte så mycket, utan det handlar om tid och kunskap. Ungdomarna har tiden och jag bidrar med kunskap och tidigare erfarenheter av liknande event, säger Lottie.

Just nu har Lottie sitt kontor på högstadieskolan i Österbymo, så mycket av eventen utgår ifrån vad högstadieungdomarna vill göra. Hon jobbar utifrån tre ben: integration, unga och föreningslivet.

– Många nyanlända är inte vana vid vårt sätt att organisera oss i föreningar men även andra grupper i samhället behöver känna sig delaktiga, inte minst de unga, säger Lottie.

Hittills har ungdomarna bland annat arrangerat innebandyturneringar, fotbollscuper, öppen gympahall på tisdagar, julshow i stallet, bilträff, ”Rastskoj” roligare raster, tv-spelsdag…Listan kan göras lång. Ett annat initiativ är att spola isbana och dra igång hockey. Ungdomar har även med Ung i Ydres hjälp dragit igång en skolidrottsförening där en del av aktiviteterna får plats.

– När de väl ser att vi menar allvar med att hjälpa dem att genomföra sina idéer, har de lätt för att komma på vad de vill göra, säger Lottie.

Man måste se skillnaden på ungdomar och unga vuxna, menar Lottie.

– Tonåringar i högstadiet gör gärna saker, men kanske lite mer på lek, eller hänger med och hjälper till, medan man som ung vuxen kanske vill ta lite mer plats och dra igång egna grejer. Vi försöker att inte begränsa utan hjälpa dem att testa sina idéer så långt det är möjligt. Man får prova och funkar det inte testar man något annat.

– Arrangörskap är lillasyster till entreprenörskap brukar jag säga. Jag har sett flera gånger hur personer börjar med att arrangera och sedan väljer att utveckla sin idé genom att starta företag, säger Lottie Rääf.

Arbetssättet kommer från projektet Vi finns, som Lottie arbetade med tidigare, ett Leader-projekt som fått stort genomslag för att skapa möjligheter och göra skillnad framför allt på landsbygden.

– Det finns så mycket man kan göra, det är det som är så bra med att lära unga att arrangera saker. Man kan göra precis lika mycket på hemmaplan som någon annanstans. Ju mer de gillar sin hemkommun ju större är chansen att de väljer att stanna kvar och utveckla bygden eller prata väl om Ydre, avslutar Lottie Rääf.

Läs mer om projektet Vi finns http://www.ydre.se/nyhetsarkiv/vifinnssefilmen.5.343c26bf148b1eb5655144ab.html
Här finns en film om projektet.

Ung i Ydre har en Facebooksida
Och såklart Instagram

Publicerat: 16 februari, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.