Bygg rätt så väljer fler att gå visar stor internationell studie

Tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service – det är nyckeln och den gemensamma faktorn för att få fler att vilja gå till fots istället för att ta bilen. Det visar en stor europeisk studie som studerat människors beteende i olika stadsmiljöer ibland annat Barcelona, Wien, Zürich, Rom, London – och Örebro.

– Det här är intressanta resultat men samtidigt bekräftar det tidigare forskning, säger Erik Stigell, Dr i cykel, trafik och hälsa och en av forskarna i den svenska delen av studien.

Studien visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i områden tättbebyggda områden där det finns många olika så kallade attraktiva målpunkter. En målpunkt kan till exempel vara en mataffär, en vårdcentral eller en arbetsplats. De som bor i denna typ av miljö går 12 procent mer än de som bor i andra miljöer.

– Det studien också visar är att man i dessa områden tenderar att lägga till fysisk aktivitet – det är alltså inte så att man går till olika ställen och därmed drar ner på annan träning, utan de personerna blir sammantaget mer fysisk aktiva, säger Erik Stigell.

Hinder för att gå finns det gott om. Otrygghet är en av de vanligaste orsakerna till att välja att inte gå. Ett annat är att det helt enkelt är för långt till den målpunkt man vill nå. Men förtätning, som många städer arbetar med nu, måste göras på rätt sätt för att skapa rätt förutsättningar. Att exempelvis offra grönområden för att bygga fler hur, är inte rätt väg.

– När man förtätar kan man till exempel bygga på höjden, eller göra om ett hus funktion, så att det som tidigare var ett p-hus istället kan användas för bostäder. Nya stadsdelar byggs ofta med dubbelanvända fastigheter, just för att skapa den här möjligheten, förklarar Erik.

Trenden är att gång-och cykelplanera städer redan i stadsplaneringen eftersom det är åtgärder som når många och påverkar folkhälsan mycket.

– Attityd går före handling, och genom att tydligt visa i vår stadsplanering att vi prioriterar gång och cykling före till exempel bilåkning, så väljer fler att också göra det. Och det gör stor skillnad!

Fakta:

  • Studien har publicerats i Environmental Health Perspectives journal och utgör en del av det stora forskningsprojektet PASTA (Physical Acitivity through Sustainable Transport Appoaches) med nära 8000 deltagare från sju europeiska städer; Antwerpen, Barcelona, London, Örebro, Rom, Wien och Zürich.

Här kan man läsa mer om studien: https://www.mynewsdesk.com/se/trivector/news/stor-studie-visar-hur-staeder-kan-faa-fler-att-gaa-382502?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

 

Publicerat: 7 oktober, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.