Östergötlands gång-och cykeltrafik värd 5 miljarder i förbättrad hälsa

En ny utredning visar att dagens nivåer av gång –och cykeltrafik i Östergötland sparar 125 liv varje år, till ett samhällsekonomiskt värde av drygt fem miljarder kronor.  Skulle vi öka den med 19 procent till år 2030, skulle 169 liv sparas varje år till ett värde av 7 miljarder kronor per år i dagens penningvärde.

– Genom att bygga gena och attraktiva stråk för gång -och cykeltrafiken, och låta biltrafiken stå tillbaka, kan vi förändra människors inställning och beteende. Det finns idag mycket kunskap om hur vi kan öka gång och cyklingen i våra städer och regioner, säger Ulf Eriksson, utredare och Dr i folkhälsovetenskap.

Ulf har studerat städer som har lyckats öka den aktiva mobiliteten, och menar att det finns mycket man kan göra som verkligen påverkar människors attityd till att gå och cykla. En gemensam strategi med tydliga mål är ett viktigt steg, fysiska förutsättningar, som exempelvis anpassade och underhållna gång-och cykelvägar är ett annat.

– I andra länder och delar av Sverige finns regionala cykelstråk eller supercykelvägar – det är snabba och säkra cykelvägar som gör det möjligt att verkligen låta cykeln konkurrera med bilen, förklarar Ulf.

Även nya innovationer, som lastcyklar, lånecykelsystem och sommargågator är inslag som kan öka den aktiva mobiliteten. Förbättringarna ska mätas och värderas samhällsekonomiskt – först då kan vi se hur mycket vi har att vinna på att förändra vårt beteende, menar Ulf.

– Hälsoeffekterna av en åtgärd kan beräknas med ett verktyg som heter HEAT. Alla som arbetar med samhällsplanering kan använda det här verktyget, och det är något jag verkligen rekommenderar. Räkna själva och se vad förändringen skulle vara värd, säger Ulf.

Verktyget är utvecklat av WHO och finns på https://www.heatwalkingcycling.org.

Ulf Eriksson var en av talarna på konferensen Bygga rörelse – hur samhällsplanerar vi för fysisk aktivitet och rörelse? som anordnades av Region Östergötland och Länsstyrelsen den 18 april.

Här nedan finns Ulf Erikssons rapport Hälsoeffekter av aktiv mobilitet i Östergötland och övriga presentationer från konferensen.

Hälsoeffekter av aktiv mobilitet i Östergötland PM våren 2019

Ulf_Eriksson_12_april

Intro_12_april

Boverket_12_april

Faskunger 12 april

Kartläggning_Finspång_12_april

Publicerat: 25 april, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.