Genom samverkan och träning kan många olyckor förhindras

– Som äldreombudsman vill jag inspirera seniorer att vara aktiva och känna till vilka möjligheter som samhället erbjuder. Genom att träna och ta hjälp av till exempel fixartjänst kan man förhindra många fallolyckor.

Det säger Maria Lindahl, äldreombudsman i Linköpings kommun. Som Östergötlands hittills enda äldreombudsman har Maria ett uppdrag att vara en neutral stödperson som ser till de äldres intressen och behov i första hand.

– Jag har uppsökande verksamhet som en ganska stor del av mitt uppdrag. Det innebär att jag bjuder in till information om äldreomsorg och andra frågor som är viktiga för seniorer. Ett uppskattat inslag är att en sjukgymnast pratar om fallprevention och vikten av att hålla i gång sin fysiska förmåga, berättar Maria.

Fallpreventionsveckan är ett nationellt initiativ från Socialstyrelsen. Genom kampanjen Balansera mera under vecka 40 vill man uppmuntra till samverkan och öka kunskapen om hur fall kan undvikas. Det faktum att det är en nationell kampanj har underlättat för samarbetet mellan olika verksamheter.

– Tack vare den här kampanjen har vi kommit igång att arbeta tillsammans. Det första vi började diskutera var just vilket material vi skulle utgå ifrån, men så enades vi om det informationsmaterial som Balansera mera erbjuder. Det är ett väldigt bra och grundläggande material med övningar som alla kan göra, berättar Maria Lindahl.

I Östergötland står samverkan i fokus under fallpreventionsveckan. Linköpings kommun anordnar en minimässa tillsammans med olika utförare inom äldreomsorgen, Korpen och kommunens egna tjänster samt Region Östergötland. I östra länsdelen har Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik ett samarbete med Region Östergötland, där de erbjuder föreläsningar och balansträning.

– Det är många olika faktorer som påverkar, och därför är samverkan så viktig om vi vill kunna förebygga och minska antalet fallolyckor, säger Maria Lindahl.

Maria Törnudd är fysioterapeut på Kolmårdens vårdcentral och en av föreläsarna i Norrköping.

Vad kan man göra för bättre balans?

– Det är bra för balansen att vara i rörelse så mycket man kan. Ju mer vi rör på oss desto bättre rustade är vi att fånga upp kroppen om vi skulle snubbla eller tappa balansen vid något tillfälle. Att stärka upp benmusklerna och träna balans mer specifikt minskar risken för att falla, berättar Maria.

För att bygga upp musklerna i benen behövs träning under 2-3 månader, men redan efter några veckor märker de flesta skillnad.

– Det märks tydligt när de börjat träna, framför allt på gången, som ofta är snabbare, mindre bredbent. Personen kan kanske resa sig lättare, säger Maria.

Är det stor skillnad på att bygga muskler om man är ung eller gammal?

– Nej, de fysiologiska effekterna i kroppen är i princip desamma oavsett ålder. Den procentuella förbättringen är ungefär densamma både när det gäller kondition och styrka. Det finns stora möjligheter för personer i åldern 80+ att påverka sin explosivitet med hjälp av muskelträning. Bibehåller man den förmågan ökar chanserna betydligt att klara av ett fall, säger Maria Törnudd.

Maria har patienter som tränar hos henne för att komma igång, och andra som får övningar att göra hemma. Hemma kan man öva genom att sitta på en stol och långsamt resa sig upp och sedan sätta sig långsamt, mjukt. Man kan göra tåhävningar, träna sig på att stå på ett ben och sedan byta ben.

Maria brukar tipsa sina patienter att ta för vana att träna i ett hörn, och ha en stolsrygg framför sig, så att man känner sig trygg när man övar balansen. I det läget kan man sedan träna att ha fötterna tätt ihop eller den ena foten framför den andra på en rak linje.

– Om man tränar på gym, hemma eller ute i naturen spelar ingen roll – det viktiga är att man hittar ett sätt att öva sina muskler och sin rörlighet, avslutar Maria Törnudd.

Fakta om Balansera mera

  • Alla aktiviteter i Östergötland finns samlade på 1177 här: https://www.1177.se/Ostergotland/Nyheter/Nyhetsbehallare/Ostergotland/balanseramera2017/

Foto: Teckningarna kommer från Socialstyrelsens material Balansera mera

Publicerat: 25 september, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.