Elementor #2481

Sätt Östergötland i rörelse.nu

Boende och närområde

Fritid och kultur

Skola och utbildning

Arbete och försörjning

Omsorg samt Hälso- och sjukvård

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.