Goda exempel taggade med: Valdemarsvik

Våra patienter jobbar verkligen hårt, och det ger resultat

Våra patienter jobbar verkligen hårt, och det ger resultat

Gott exempel Tillbaka 10-12 veckors blandad träning, med både kondition och styrka 1-2 gånger i veckan. Det är receptet när KOL-och astmapatienter blir remitterade till fysioterapeuten i Motala och Linköping. – Syftet med att remittera patienterna till oss är...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.