Goda exempel taggade med:

Andreas vill göra idrotten mer jämställd

Andreas vill göra idrotten mer jämställd

Visionärer & främjare Tillbaka – Som ung drömde jag om att bli idrottslärare, så jag kunde engagera barn och ungdomar att idrotta och testa nya sporter. Allt jag gör i mitt jobb utgår fortfarande från samma drivkraft – att behålla så många som möjligt så länge som...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.