Strokeföreningen hjälper Motala kommun att göra naturreservaten tillgängliga

I Motala samverkar strokeföreningen med kommunekologen Fia Sundin och tillsammans har de fått till ett bra samarbete. Målet är att göra naturreservaten i kommunen tillgängliga för alla.

– Det behövs ofta inte så stora förändringar för att en grillplats eller ett promenadstråk ska bli framkomligt och tillgängligt. Samarbetet med kommunen har inneburit att vi kunnat visa på behoven.

Det säger Karin Holmgren, före detta ordförande i Strokeföreningen i Motala och en av initiativtagarna till samverkan med kommunen.

Det började för 3 år sedan när stormen Per ställde till det i skogarna. Motala var en av de kommuner som fick statliga medel för att röja upp i skogarna och naturreservaten. I den vevan tog Strokeföreningen kontakt för att förbättra tillgängligheten när man ändå var igång med förbättringar av parkeringsplatser, gångvägar och grillplatser.

– Oftast är det småjobb som krävs – vi brukar säga till varandra att det bästa vore om vi hade tillgång till en traktor och någon som kunde komma och bara släta till lite, säger Karin.

Att uppleva att man har tillgång till en plats beror på många olika saker, berättar Karin. Dels handlar det såklart om att tänka hela kedjan, från parkering till utflyktsmål.

– Ofta ser vi att de anpassat vissa delar alldeles utmärkt, till exempel en grillplats, men sedan saknas en väg som är framkomlig för rullstol från parkeringen och då kommer man ju ändå inte dit, förklarar Karin.

En annan aspekt är information om naturreservatet har anpassats för rullstol eller inte. Att veta i förväg hur det ser ut och vad som väntar, är en viktig del. Här finns Naturkartan.se som är en webbplats där olika naturreservat och olika utflyktsmål finns sökbara.

– På Naturkartan.se finns möjlighet att söka på tillgängliga platser, så att man inte åker dit i onödan. Det är jättebra. Vi önskar ibland att det skulle vara tydligare skyltat på plats också, så att vi vet vilka stigar som är framkomliga, säger Karin.

Även om mycket gjorts så finns det alltid saker som går att förbättra.

– Det bästa vore om vi kunde sitta med och ge råd om tillgänglighet redan från början, avslutar Karin Holmgren.

Publicerat: 15 juli, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.