Elevkåren marknadsför puls-gympa på Berzeliusskolan

– Idrotten slutar att vara obligatoriskt ämne efter årskurs 1 och det är ju många som inte har råd eller inte känner att de vill gå på gym. Resultatet blir att många elever i gymnasiet inte rör på sig alls, samtidigt som kraven hårdnar på att prestera goda studieresultat.

Det säger Linda Axelsson, idrottslärare på Berzeliusskolan och den som leder puls-passen på onsdagsmorgnarna klockan 7.20. Både lärare och elever deltar, och skolan bjuder på frukost efteråt. Elevkåren har varit drivande i att sprida information om puls-passet på sociala medier, vilket har gett ett bra gensvar.

– Det startade med att skolledningen tillsammans med elevkår,  lärare och skolkurator startade projektgrupper för att kartlägga vad som stressar våra elever. Vi utformade tillsammans en enkät som över 600 av våra elever deltog i, berättar Linda.

 

Fysisk aktivitet ett sätt att minska stressen

I enkäten kunde de tydligt se att det ofta var skolprestationer som påverkade elevernas stressnivå negativt. På frågan vad de själva brukar göra för att hantera sin stress så var ett vanligt svar: Fysisk aktivitet.

– Detta var något som jag som idrottslärare nappade extra på och med stor stöttning av skolledning och elevkåren startade vi puls-träningen efter jul med stöd i boken ”Hjärnstark” av Anders Hansen.

Puls-träningen består av ett pass på 30 minuter med kondition och styrkeövningar blandat. Det som Linda strävar efter nu är att kunna lägga in det i schemat så att det går att lägga passet lite senare och mer i anslutning till skoldagen.

– Vi ska utvärdera detta efter vårterminen och se på vilket sätt vi ska gå vidare – förhoppningen är att det blir en punkt på schemat hos alla elever och att vi då får många fler att delta, avslutar Linda Axelsson.

Publicerat: 22 februari, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.