Eleverna leder populära morgonaktiviteter

Eleverna leder populära morgonaktiviteter

För första gången blickar ”Sätt Östergötland i rörelse” nu utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. Vi börjar på Vårfruskolan i Lund där eleverna kan starta skoldagen med olika rörelseaktiviteter, två gånger i veckan.– Aktiviteterna leds av elever i årskurs sex och vi håller det så enkelt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna vara med, berättar idrottsläraren Rebaz Omed Nader.

Vårfruskolan är en innerstadsskola i centrala Lund med elever från årskurs F-6. På skolan har man i flera år arbetat med att få in olika slags rörelseaktiviteter varje dag. Bakgrunden till deras satsning kommer ursprungligen från idén om att inlärning fungerar bättre om hjärnan får mer blodgenomströmning.

– Förväntningarna på skolbarn är att de under långa perioder ska sitta tysta och vara fokuserade. Det är orealistiskt att tro att de ska kunna lära sig eller prestera optimalt under sådana förhållanden, säger Daniel Rooth, biträdande rektor på Vårfruskolan.- Vi vuxna gör ju aldrig så när vi jobbar. Vi reser oss, hämtar kaffe, tar små pauser när vi surfar på nätet eller pratar med en kollega. I dag vet vi att fysisk aktivitet är bra för hur barn mår, för deras resultat i skolan och inte minst för deras hälsa. Och vi försöker få våra elever att röra på sig mycket som möjligt. Börjar barnen röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Därför har Vårfruskolan satsat på olika rörelseinslag, exempelvis brain-breaks i klassrummen och utomhuspedagogik. På skolan finns också en aktiv skolidrottsförening som håller i två pass varje eftermiddag för alla elever. Även den är ledd av elever i årskurs 5 och 6.

– Vi försöker locka eleverna till rörelse under hela skoldagen. Om barnen har roligt på, eller gör något spännande på rasten, så blir det färre konflikter och det skapar lugn i klassrummen. Det ska vara omväxlande aktiviteter som fångar så många som möjligt med mycket rörelse i.

När höstterminen startade väckte Rebaz Omed Nader liv i det som kallas för MOVE på skolan.

– Vi har startat skoldagen med aktiviteter tidigare. När skolan drog igång i höstas började vi igen med MOVE. Men vi gjorde det med vissa förändringar. Numera är det eleverna som leder samlingarna, det är frivilligt och det är drop-in.

Tillsammans med två-tre elever i årskurs sex lägger Rebaz Omed Nader upp morgonsamlingarna. Fokus ligger på att ha roligt och att få röra på sig. Och han menar att de elevledda aktiviteterna skapar större intresse för eleverna att vara med på morgonsamlingarna.

– Vi konstrar inte till aktiviteterna, vi försöker göra något som vi vet att alla de flesta gillar.

Varje samling är 20 minuter.

– Eftersom eleverna kan hoppa in när som helst under den tiden måste aktiviteterna vara enkla. Och jag är övertygad om att ju enklare man gör det, desto fler elever vill och kan vara med.

Textansvarig: Anchi Alm

Publicerat: 20 oktober, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.