Världsunikt projekt testar medicinsk yoga via webben

– Vårt projekt är så vitt vi vet först i världen med att testa teleyoga, alltså medicinsk yoga ledd av en yogaterapeut på distans via webben. Vi hoppas att det här ska bli ett sätt att få fler att kunna träna yoga och kanske även delta i annan fysisk aktivitet på distans hemifrån, exempelvis patienter som av olika anledningar har svårt att ta sig till en träningslokal.

Anna Strömberg är professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, på Linköpings universitet och sjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen, kardiologiska kliniken i Region Östergötland. Tillsammans med sitt forskarteam arbetar hon nu intensivt med en studie som ska ta reda på om teleyoga skulle kunna öka den fysiska aktiviteten och förbättra livskvaliteten hos intensivvårdspatienter och patienter med hjärtsvikt. Med i forskarteamet finns bland annat Lotti Orwelius, docent och sjuksköterska på intensivvårdskliniken.

– Bägge dessa grupper av patienter har vi sett blir påverkade av sin vistelse i vården. Det är traumatiskt att ligga inne på intensiven eller tas in akut för hjärtsvikt. Många minns knappt tiden på sjukhuset efteråt, och har kognitiva problem såsom svårt att hänga med i samtal. Vi vill undersöka i det här projektet om medicinsk yoga kan vara ett sätt för de här patienterna att snabbare komma tillbaka till livet, att få ner stresströskeln och hitta sig själva, så att säga, förklarar Lotti Orwelius, som är docent inom hälsorelaterad livskvalitet efter just intensivvård.

Idén att testa teleyoga uppstod efter två tidigare genomförda yogastudier som forskargruppen genomfört, där patienterna skulle komma två gånger i veckan till yogalokalen under 12 veckor. Långa resor, krassliga patienter och en ovisshet om att de skulle kunna komma samma tid varje vecka, gjorde att få tackade ja till att delta i yogastudierna.

Jenny sa delvis på skoj att ”vi kan ju köra yoga hemma via webben, så kanske det går lättare att hitta patienter”. Jag gick hem och funderade på idén. Efter en tid ringde jag upp henne och sa ”Nu kör vi!”, berättar Anna Strömberg.

 

Tekniken en viktig kugge i hjulet

Idén har alltså funnits länge, men först var de tvungna att testa sig fram till vilken teknik som passade bäst att använda för att patienterna skulle kunna göra yoga via webben.

– Att medicinsk yoga är en effektiv träningsform för exempelvis hjärtsviktspatienter visste vi sedan tidigare, men nu har vi fått möjlighet att testa ny teknik och även introducera nya grupper av patienter. Det finns ingen studie på teleyoga i dessa patientgrupper, så vi bryter verkligen ny mark här kan man säga, säger Anna Strömberg.

 

Projektet startade i januari 2018 med en teknikgenomgång, där teamet testade olika typer av videokonferenssystem och annan teknisk utrustning och påbörjade utvecklingen av en mobilapp.

– Vi ville ha en mobilapp där alla övningar fanns inspelade och var möjliga att utföra på egen hand. På det sättet kan deltagarna träna själva mellan passen som genomförs i grupp, på distans.  Vi frigör terapeutresurser och vänjer även patienterna vid att göra övningarna själva också, förklarar Anna.

 

Pilotstudier visade lovande resultat

Två pilotstudier har genomförts och visade att tekniken för webbyogan och den nya appen fungerar väl. Alla patienter förstod hur de skulle använda tekniken – även de som aldrig använt en läsplatta tidigare.

– Vår äldsta patient hittills är 93 år och hade inga problem att koppla upp sig via surfplattan, säger Lotti.

Fakta om studien ”Öst möter Väst – effekter av yoga och teleyoga på fysisk funktionsförmåga, livskvalitet, psykiskt välbefinnande, sömn och kognition hos personer med långvarig sjukdom”

  • 150 personer med långvarig sjukdom från tre olika sjukhus lottas till en intervention med medicinsk yoga på distans i hemmet (teleyoga).
  • Patienterna består av personer som varit två dygn eller mer på intensivvårdsavdelningen, och patienter med hjärtsvikt och/eller med implanterbara defibrillatorer.
  • Forskarteamet består av Lotti Orwelius, docent och sjuksköterska på intensivvårdskliniken, Ingela Thylén docent och sjuksköterska kardiologiska kliniken, professor Tiny Jaarsma och medicine doktor Leonie Klompstra vid Linköping universitet, Jenny Söderström och Marie Lundberg, som är sjuksköterskor och utbildade medicinska yogainstruktörer och forsknings-sjuksköterskor och fysioterapeuter i region Östergötland och Region Jönköpings län. Även IT-avdelningen på Linköpings universitet och MediYoga Institutet ingår.

Publicerat: 11 mars, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.