Landet runt: Livsstilsmottagningen i Karlskoga gör utflykter till naturreservat

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter att lyfta goda exempel utanför länet i satsningen ”Landet runt”. Under pandemin har Livsstilsmottagningen i Karlskoga flyttat alla fysiska aktiviteter utomhus och arrangerar utflykter till närliggande naturreservat tillsammans med Naturskyddsföreningen en gång i månaden.

– Det tillför nya aspekter i verksamheten, våra patienter släpper de allvarliga tankar och oron som de går och bär på för en stund, säger Maria Nilsson. 

Hon är fysioterapeut vid Livsstilsmottagningen i Karlskoga. Efter att under några år drivits som ett framgångsrikt projekt ingår mottagningen nu i ordinarie verksamhet i Region Örebro län. Konceptet innefattar både förebyggande arbete och behandling av ohälsosamma levnadsvanor inom olika målgrupper.

– Vi jobbar med patienter med komplex problematik. Psykisk ohälsa finns hos en väldigt stor del av personerna vi träffar, men det är även många patienter med andra sjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar som påverkas mycket av ohälsosamma levnadsvanor.

Fysisk aktivitet är en viktig del av verksamheten och under pandemin har mottagningen flyttat alla aktiviteter utomhus. Det handlar om totalt tio olika pass i veckan för att höja konditionen och styrkan hos patienterna.

Att genomföra aktiviteterna utomhus har fungerat väldigt bra – och varken snöstorm eller aggressivt regnande har ställt in något pass. Under hösten kom verksamheten även igång med utflykter en gång i månaden till närliggande naturreservat tillsammans med Naturskyddsföreningen.

– Det känns jättebra att ha hjälp av dem som är experter på naturen. Vi har haft olika teman; allt från att lära sig göra en brasa utomhus till att kolla efter vårfåglar under promenaderna.

– Utflykterna har varit väldigt uppskattade, tanken är att patienterna enklare ska hitta ut i naturen och våga göra det på egen hand. Vi märker att väldigt få, trots att de ligger väldigt nära, har varit på de här platserna, säger Maria Nilsson.

Att träffas utomhus i mindre grupper ger stora sociala fördelar.

– Man får dagsljus, solen i ansiktet och att bara få träffas är så viktigt. Våra patienter, där många är långtidssjukskrivna, kan släppa de allvarliga tankarna och oron som de går och bär på för en stund.

Har man kunnat se några resultat från satsningen med utflykterna?

– Vi har märkt att de berättar att de gör fler utflykter och sett att de ökat sin fysiska aktivitetsnivå, men vi vet inte om det är utflykterna eller övrig träning som ligger bakom. Det skulle vara jättespännande att jobba vidare och undersöka om de verkligen är ute mer i naturen.

Livsstilsmottagningen tänker fortsätta att ha mycket av aktiviteterna utomhus även när pandemin lagt sig. Både såväl en vårdcentral i Karlskoga och personalträningen på lasarettet har inspirerats och börjat köra utomhusträning under våren, berättar Maria som tillsammans med sina kollegor har många tankar på hur man ska kunna utveckla träningen och utflykterna framöver.

– Vi ser att det tillför något till vår verksamhet och det är ett väldigt roligt arbetssätt. När man får höra en patient berätta att den ”tog med sin son och hans kompisar på utflykt i helgen, det har jag aldrig gjort förut”. Ja, det ger inspiration, säger Maria.

Text: Marcus Nyenger, Granit PR& kommunikation
Foto: Region Örebro län

FÖLJ ARBETET: Livsstilsmottagningen i Karlskoga på Facebook 

Maria Nilsson berättar om naturreservatet Sveafallen dit en av utflykterna tillsammans med Naturskyddsföreningen gått.

Naturskyddsföreningen visar hur man tänder eld med tändstål under en av utflykterna.

Ett gruppträningspass utomhus i sköna solen.

Publicerat: 22 april, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.