LVC prioriterar jämställdhet för dam och-herrlagen i elitserien

– Vi tog ett enhälligt beslut att det måste vara samma förutsättningar för damlaget som för herrlaget, när nu bägge gått upp i elitserien. Det är en viktig signal som vi egentligen tycker är självklar.

Det säger Bo Kindgren, ordförande för Linköpings volleybollklubb (LVC) apropå styrelsens beslut att genomföra ett åtgärdspaket för att öka jämställdheten inom Linköpings volleybollklubb.

Det var inför elitsäsongen 2017/18 som styrelsen fick ställa sig frågan om föreningen hade kraft att både mänskligt och ekonomiskt hålla två lag i högsta serien.

– Under ett möte med damlaget diskuterade vi vilka uppoffringar i form av socialt liv, studier och annat som en satsning på elitserien kräver. Signalerna från spelarna var starka och då beslöt vi att låta båda lagen spela elit.

Men det räcker inte att visa passion och ha en vilja att utvecklas för att kunna erbjuda publik och webbtittare en bra underhållning. En utveckling kräver också resurser.

– Vi satte igång en självkritisk process för att komma fram till vad vi tillsammans kan göra med de resurser vi har. Tills slut kom vi överens om ett åtgärdspaket för att damlaget skulle få bästa möjliga förutsättningar inför sin elitsatsning, förklarar Bo.

Åtgärdspaketet innehöll förslag om framförallt halltider och ersättning, men kom även att påverka sättet att organisera resorna till matcherna, med ökad samverkan mellan lagen.

–  Halltider är hårdvaluta för alla klubbar oavsett lag eller nivå. Får man tillgång att träna i stor hall kan man utvecklas mer och det är en möjlighet vi vill ge bägge lagen, förklarar Bo.

Styrelsen beslutade helt enkelt att bägge lagen skulle ha lika många pass i stor hall. Detta innebar en förflyttning till en mindre hall med ett pass i veckan för herrarna, till förmån för damlaget som fick en extra träningstid. Herrlaget, som har legat länge i elitserien, har dock fortfarande kvar en viss ersättning, som damlaget inte har.

– Men vi har beslutat att sänka deras redan låga ersättning för att kunna satsa på damlaget. Vi tror att det gagnar alla i slutänden, och det är ingen som haft några synpunkter på heller, berättar Bo.

Dessutom startade ett samarbete mellan lagen så att man kunde hyra gemensamma bussar istället för som tidigare, varje lag skötte sig själva.

– Det blir både miljövänligt och trafiksäkert, så det är något vi kommer fortsätta med, säger Bo.

Föreningar bygger i mångt och mycket på ideellt arbete och att herrlaget ligger i elitserien innebär att de ställer upp på mycket aktiviteter för att stärka volleyboll som sport, samtidigt som de tränar för att vinna elitserien. Bland annat har har LVC aktiviteter för skolorna i områdena Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov där de kommer ut till skolorna under idrottsdagar, och kör volleybollturneringar.

– Vi märker att många nyanlända gärna är med och tränar och där skulle kommunen behöva se över regelverken. Oftast krävs det att man blir medlem för att kunna få stöd för en aktivitet, men det är inte alltid så lätt att förmedla.

De organiserar också beachvollyboll på planerna i olika områden, i samarbete med kommunen.

– Vi vill ju nå alla grupper om det går. Vi samarbetar med Linköpings idrottsförbunds satsning Unga ledare och har grupper både för små barn (Volleybompa – se bild), motionsgrupper, korplag och familjeträning. Vi vill att volleyboll ska vara ett alternativ för alla, avslutar Bo Kindgren.

Styrelsen har tillsammans med tränare och spelare fastställt följande åtgärdspaket för 2017/18:

  • Dam och-herrlagen ska ha lika många pass med helplansträning måndag-fredag. Detta innebar att Elit herr minskar från fyra till tre pass medan dam ökar från två till tre pass.
  • Dam ska i möjligaste mån spela sina matcher i Sporthallen.
  • Dam erhåller ett av herrarnas träningspass och går från 0 pass till 1 pass i Sporthallen.
  • Herr erbjuds träning i annan hall och minskar från 3 träningspass till 2 pass i Sporthallen.
  • Herrlagets redan låga ersättningsnivå sänks med 10% för att ge dam bättre förutsättningar.
  • Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen.
  • En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Läs mer på http://www.linkopingvc.com/

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.