Life in motion – en dag som påverkar

En dag av rörelse för ett liv i rörelse. När Linköpings Parasportförening bjöd in politiker, verksamhetschefer, fysioterapeuter och regionsanställda till föreningshuset Fontänen för att visa upp verksamheten och projektet Life in motion, blev det tydligt hur viktig idrotten är – inte bara för kroppen utan också för social samvaro med mycket glädje och värme.

Denise Cassel, kommunalråd (KD) i Linköping, slår till den gula ballongen så att det sjunger i badmintonracket. Hennes motspelare sträcker sig i rullstolen och når med nöd och näppe innan den seglar ner mot golvet. Det går inte fort, men att vända i en rullstol när man inte är van är en svår konst.

Under tiden tränar Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M), på att ta sig upp för en ramp lika hög som en trottoarkant. Det gäller att ta sats och inte vara rädd för att vippa bakåt med rullstolen.

KD:s politiska sekreterare, Anne Westin i sin tur, far i väg över golvet i en racerunner. Det är en slags springcykel som inte kräver balans. Styret hålls på plats med resårband och cykeln åker rakt fram även om personen som kör har sämre armkontroll eller spastiska ryckningar.

– Det här är ju ett fantastiskt komplement för människor med rörelsenedsättning, säger Anne Westin när hon återvänder. Det är roligt att se att det finns möjligheter till rörelse för alla.

Tog sig an utmaningen
Linköpings Parasportförening, LPSF, bjöd in till en testdag i gymnastiksalen i föreningshuset Fontänen med målet att låta beslutsfattare från kommunen och personal från olika assistansbolag få en personlig känsla av projektet Life in motion. Det lyckades med råge. Ingen var stilla. Alla gav sig på utmaningarna vid de olika stationerna; boccia, rullstolspingis, rullstolsbadminton, racerunner och curling. Och många konstaterade att det var både svårare och roligare än de kunnat föreställa sig.

– Jag har inte varit i kontakt med parasport på det här sättet tidigare, säger Niklas Borg och pustar ut efter en drabbning vid pingisbordet. Jag har spelat en hel del bordtennis i Korpen och inte trodde jag att det skulle vara så här stor skillnad att sitta ned. Det var mycket svårare att träffa bollen från den höjden.
Han hoppas att hans och de andra politikernas närvaro har betydelse för LPSF:s medlemmar.
– Det är viktigt för oss att lära oss om deras förutsättningar. Vi besöker ofta olika föreningar och ser kraften som finns och hur mycket bra den för med sig för så många, säger han.

Projekt för vuxna
Life in motion startade i september 2020 och pågår till 2023. Projektet, som finansieras av Allmänna arvsfonden, riktas till vuxna personer som drabbats av MS, stroke, Parkinson eller någon annan neurologisk sjukdom som begränsar rörligheten.

– Vi vill visa att vi har en bra grund i föreningen med en massa idrotter för olika personer och olika funktionsnedsättningar, säger projektledare Mattias Sköld. Vi samarbetar med Neuro Linköping och Rörelse och hälsa, neurorehab för att nå patienterna som kommer dit. Life in motion är ett bra komplement till träningen de får där.

Mattias har själv MS och blev rullstolsburen i vuxen ålder.
– Jag är i själva verket precis en sådan person som projektet riktar sig till, säger han. Jag halkade in i Linköpings Parasportförening på ett bananskal och började spela bordtennis. Jag trodde väl aldrig att jag skulle börja med en ny idrott i min ålder.

Viktigt med fortsättning
Kristina Persson är hälsoinspiratör. Hon berättar om värmen och gemenskapen i träningsgrupperna.
– Jag som möter deltagarna så ofta ser hur mycket de lär sig av varandra i olika övningar. Hit kommer de för att de själva har valt det, som självständiga deltagare, inte som patienter och det tror jag är viktigt.
– Jag hoppas att projektet får fortsätta även efter 2023, att vi kan hitta möjligheter till finansiering. Kanske kan vi samarbeta med till exempel kommunen och regionen och på så sätt fortsätta det här viktiga arbetet. Hur ska det annars gå för dem som just kommit igång med sin träning? säger hon.

I gympasalen rullas den långa gröna curlingbanan ut och Sten-Åke Svensson tar befälet. Han är grenledare för föreningens curlinggäng och därtill regerande svensk mästare i lag.
– Det gäller att jävlas så mycket som möjligt med motståndarna. Som i alla idrotter, säger han och skrattar.
Med imponerande precision lägger Sten-Åke sin sten nära bo.
– Det allra roligaste med curling är att vi får komma ut och tävla, säger han innan han lämnar över till dagens alla besökare att försöka.

Svårt och roligt
– Curling var allra svårast av allt jag testat i dag, konstaterar kommunalrådet Denise Cassel (KD). Badminton var nog roligast. När jag väl kom in i spelet så glömde jag nästan att jag satt i rullstol.

Hon har fått med sig helt nya erfarenheter från dagen och kommer att föra dem vidare, inte minst genom sociala medier.
– Jag blev positivt överraskad, säger hon. Inte så mycket av verksamheten för den förstod jag skulle vara bra, utan av den goda stämningen och värmen och gemenskapen som vi sveptes med i när vi kom hit. Nu har jag en bra förståelse för vad LPSF gör och vilka behov de har. Jag kommer att berätta om mina upplevelser och hjälpa dem sprida sitt budskap.

Sprider ordet vidare
Förutom de idrotter besökarna fick testa erbjuder föreningen boxning, sittande dans, stationsträning, lättgympa, yoga, rullegrupp (teknikträning i rullstol), bordtennis, bollsport samt en alldeles nystartad idrottsskola för barn med intellektuella funktionshinder.

Annika Krutzén (M) är ordförande i social- och omsorgsnämnden och sitter i Regionens folkhälsopolitiska nätverk.
– Jag blir alldeles varm i hjärtat, vilken oerhört viktig verksamhet, säger hon.
– Det kan vara svårt att få en känsla för hur livet är för personer med funktionsnedsättning och här fick vi chans att prova på en del av deras vardag.

Hon trycker just på nyttan av att bjuda in politikerna.
– I vårt jobb ser vi ett föreningsnamn på ett papper och det är ganska opersonligt. Det är klart att det blir lättare att påverka oss när vi har provat själva och vet vad det handlar om. Jag tar med mig hur betydelsefull den här verksamheten är och hur hårt människorna bakom projektet arbetar. Det är oerhört viktigt!

Text och foto: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) tränar på att ta sig upp för en ramp lika hög som en trottoarkant.

KD:s politiska sekreterare Anne Westin testar en racerunner. – Fantastiskt hjälpmedel för många att kunna röra sig friare, säger hon.

Mattias Sköld, projektledare för Life in motion och Tina Persson, en av föreningens hälsoinspiratörer, är nöjda med dagen. – Vi når ut till flera olika grupper på det här sättet, såväl en fysioterapeut från Högre funktion med inriktning på neurologi och ortopedi, personal från assistansbolagen och politiker. Vi har tidigare haft politiker från andra partier här och det är väldigt bra för alla att veta vad vi gör och hur vi kan hjälpa personer med funktionsnedsättning i projektet, säger Mattias Sköld.

Denise Cassel, kommunalråd (KD), når med nöd och näppe pingisbollen från sin rullstol. – Det här var en jättebra dag och jag kommer att sprida alla nya erfarenheter jag har fått i dag, säger hon.

Sten-Åke Svensson är grenledare för föreningens curlingspelare. Han visar hur en sten ska läggas och får applåder av gästande publik som sedan själva får testa.

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.