Unga är med och påverkar enkätundersökning om sig själva

– Om mig är resultatet av ett nära samarbete med unga. Eleverna har fått påverka vilka frågor de vill ha med i undersökningen, och i vissa skolor och kommuner är de även aktiva i hur resultatet används.

Det säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare för undersökningen, som genomförs av Region Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna i Östergötland. Att ha en god ekonomi, vara kille, utöva fysisk aktivitet och att känna att man duger som man är visar sig vara de viktigaste faktorerna för att uppleva en god hälsa i en analys av de enkätfrågor som på olika sätt har samband med hälsa. Det finns ett ganska tydligt samband när det gäller fysisk aktivitet – ju mer aktiva man är desto bättre mår man.

– Som i de flesta studier visar det sig att de som är fysiskt aktiva på sin fritid och har en god relation till vänner och familjemedlemmar mår bäst, konstaterar Emma. Men vi vill även att eleverna själva funderar och analyserar resultaten, så att det blir tydligt hur skolor och kommuner kan förändras utifrån de behov som enkäten visar.

Nytt för i år är att Emma kommer att arbeta närmare ungdomsombuden och elevrepresentanterna i Linköping

– Genom att introducera ungdomarna till vårt digitala resultatverktyg, så kan de själva analysera och jämföra sina resultat ända ner på skolnivå. Det ska bli spännande att se vad de tycker om det! säger Emma Hjälte.

Ungdomarna kommer även att få vara med och ta fram instruktioner för hur man kan använda verktyget i klassrummet, så att fler kan arbeta med resultaten.

– Vi vill att ungdomar ska känna att enkäten ger dem möjligheter att påverka. Genom att visa verktyget för ungdomarna får de kunskap som kan användas för att uppmana rektorer och lärare och göra verkstad av resultat som behöver förbättras, berättar Emma.

Enkätundersökningen Om mig har genomförts varje höst sedan 2014 och delas ut till alla elever i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymnasiet. Eleverna får svara på frågor om sin hälsa, hur mycket de rör på sig, vad de tycker om skolan, familjen, vännerna och vad de gör på fritiden. Varje år läggs det till frågor med öppna svar, där eleverna själva får beskriva sin uppfattning och sina tankar om olika ämnen. 2014 handlade en öppen fråga om fritidssysselsättning. Då framkom att många önskade sig fler möjligheter att dansa, rida och spela fotboll på fritiden.

I år har de öppna frågorna handlat om politik och samhällsengagemang. Svaren visar att nästan två tredjedelar av ungdomarna är intresserade av omvärldshändelser, som de tycker är lättillgängliga via sociala medier.

Länk till studien:

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso–och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkat—Om-mig/

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.