På Funkis får både barn och vuxna vara sig själva

– Många föräldrar och barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir av olika anledningar isolerade. Funkis är en anpassad mötesplats där barn och föräldrar kan träffas, leka och umgås utan krav, och det är uppenbart ett stort behov av det.

Det berättar Anjelica Johansson som arbetar som fritidsledare på Funkis sedan juni 2019. Initiativet kommer från Mattias och Annika Ryberg som själva har barn med funktionsnedsättning. De skickade ut en enkät på facebook för att kolla intresset för en mötesplats. Svaret var tydligt – många efterfrågade detta och saknade något liknande.

– Enkäten visade att få barn hade en kompis och 60 procent av föräldrarna hade varit sjukskrivna på grund av barnens funktionsnedsättning. Vi kom fram till att vi ville skapa en plats för att ändra på det här, berättar Mattias.

De skrev en ansökan till Allmänna arvsfonden och beskrev sin idé om en mötes- och lekplats för både barn och vuxna. Platsen skulle inbjuda till rörelse och vara anpassad efter de speciella behov som barn med npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) kan ha, och med möjlighet för familjerna att både umgås med sina barn på ett roligare sätt, och umgås med andra familjer.

Ansökan blev godkänd, och Funkis föddes 1 maj 2019 i Vallastaden.

– Vi har fått möbler sponsrade från IKEA Linköping, och anpassat lokalerna genom att ha lugna, jordnära färger och mycket ljuddämpning. Det finns också ett lugnt rum som man kan gå in i om det blir för mycket intryck, vill läsa en bok eller testa tyngdtäcke, förklarar Anjelica.

Att besöka Funkis med sitt barn går till så att man bokar ett lekpass på deras webbsida. På det sättet används lokalerna optimalt, och alla har möjlighet att vara med.

– Det får inte vara fler än sex barn på varje lekpass, för att det inte ska bli för mycket intryck, utan vara en positiv upplevelse för alla, förklarar Anjelica.

Det erbjuds också fika, vilket är mycket uppskattat. I dagsläget är det 114 familjer som blivit medlemmar, och ungefär 158 barn som registrerat sig till Funkis. Intresset ökar hela tiden. Funkis erbjuder även rörelseaktiviteter till föräldrarna, för att de ska få träffas och få ökat välmående.

– Vi har erbjudit ridning, dans och att få testa lite olika sporter. Intresset ha hittills varit stort och platserna har gått åt snabbt, så det här är något som vi kommer utveckla mer efterhand, berättar Anjelica.

Medlen från Arvsfonden räcker till 2021. Under februari i år kommer Funkis även starta en öppen förskola för barn 0-6 år med funktionsnedsättning. Det viktigaste med Funkis är att vara en kravlös plats för både föräldrar och barn.

– Här blir ingen utstirrad eller kritiserad. Alla kan slappna av och bara leka och umgås. Många föräldrar har berättat för oss att de blivit mer öppna med barnets diagnos inför andra, sedan de började komma till Funkis. Det gör såklart stor skillnad, avslutar Anjelica.

Fakta om Funkis

  • Startade 2019 med medel från Allmänna Arvsfonden.
  • Drivs av KFUM Linköping.
  • Enda helt anpassade platsen i Sverige som vänder sig till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) och deras föräldrar.
  • Har öppet alla dagar hela året – endast stängt fyra dagar per år.
  • Har öppet vardagar 12:00-17:00 och på helgerna 9:00-16:30.

Läs mer om Funkis här: https://www.kfum-funkis.se/

 

Publicerat: 23 januari, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.