Neuroförbundet verkar för träning på lika villkor

– Ingen blir botad. Men genom träning och att hela tiden hålla sig aktiv kan man få bra livskvalitet, ett gott liv med sin diagnos.

Det säger Marie Bager, ordförande i Neuroförbundets lokalförening i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

– Den som fått en neurologisk diagnos behöver kunskap om hur man kan fortsätta leva ett aktivt liv. Många neurologiska sjukdomar innebär normal (samma) livslängd, men vi måste arbeta aktivt med träning och livslång rehabilitering. Rehabilitering med olika intensitet i ständigt varvade perioder (medicinering) för att få bra livskvalitet, säger Marie.

Att vara aktiv är lättare sagt än gjort, när kroppen inte fungerar som man är van vid. För den som levt ett aktivt liv innan, är det lättare och mer naturligt att fortsätta göra det. Men för många krävs en extra ansträngning att komma iväg och då är det lätt att bli sittande hemma istället.

– Håller man sig aktiv undviker man risken att försämras i sina funktioner, något som annars är vanligt bland neurologiskt sjuka, säger Marie Bager.

De vanligaste neurologiska sjukdomarna är MS och stroke. Stroke drabbar oftast äldre, medan MS drabbar även yngre personer, ofta mitt i livet.

– Man kanske har familj, karriär och ett aktivt socialt liv. Plötsligt fungerar man inte som tidigare, och måste kanske dra ner på tempot både på jobbet och i livet. Då är det viktigt att hitta träningsformer som fungerar, säger Marie.

Neuroförbundet erbjuder anpassad träning i samverkan med olika föreningar och verksamheter.

– Tanken är att du ska kunna hitta träningsformer som fungerar även om du har problem att gå eller röra vissa kroppsdelar. Det kan innebära att vi behöver hjälpmedel för att våra medlemmar ska kunna ta sig i och ur bassängen, eller kanske en lift för att ta sig upp på hästen.

Neuroförbundet samarbetar med olika föreningar och kan på så sätt erbjuda exempelvis vattengympa, yoga, rytmikträning, och nu senast även ridning och en anpassad gångstig.

– Gångstigen ”En gång för alla” är resultatet av ett samarbete vi hade med Söderköpings orienteringsklubb och Söderköpings kommun, vilket vi är så glada för. Tack vare den kan fler komma ut i skog och mark, och det finns även en anpassad grillplats och ett delvis anpassat utegym, berättar Marie.

Gångstigen är en kilometer lång och har fast underlag för att man ska kunna använda rullstol eller rullator, och den har sittbänkar var 100:e meter.

Förutom vanlig träning erbjuder förbundet även sång -och rytmikträning, talträning och måleri.

– Sång och rytmik kanske en del inte räknar som träning, men för den som haft en stroke kan det vara lättare att sjunga än att tala, säger Marie.

Träningen innebär inte bara att diagnosen hålls i schack och att kroppen bibehåller sina funktioner. Det innebär också att många andra följdsjukdomar som exempelvis diabetes och högt blodtryck kan undvikas.

– Att bli sittande innebär ofta onödig ohälsa, även om anledningen till att man tycker det är svårt att röra på sig kanske är mer förståelig, säger Marie. Men genom att träffa andra i samma situation uppmuntras man att fortsätta. Det märks ju att det ger resultat!

Läs mer på http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/ostergotland/

foto: Anette Nilsson och Karin Ahlström från Neuroförbundet  Norrköping.

Publicerat: 10 oktober, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.