Lyckade satsningen – digitala kartor för en bättre folkhälsa

I Västernorrland har satsningen på digitala kartor över promenadstigar fått mycket god respons. Nu sprider sig konceptet att uppmuntra till utomhusvistelser och underlätta för invånarna att hitta rätt i naturen till andra län.

– Att vara ute i naturen har en väldigt positiv inverkan på hälsan, säger Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

Region Västernorrland arbetar sedan många år med Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Det används i förebyggande syfte och som komplement eller ersättning för vissa läkemedel.
2018 började folkhälsoplaneraren Iwona Jacobsson fundera hur man kan få ut människor mer i naturen. Mycket forskning visar på positiva effekter efter bara korta vistelser i skogen eller i andra lugna utomhusmiljöer.

– Vi vill påminna och uppmuntra personer att alla de här ställena finns nära. Redan efter fem minuter i naturen går puls och blodtryck ned och mängden stresshormoner i blodet minskar, säger Iwona Jacobsson.

Hon tog kontakt med Länsstyrelsen i Västernorrland och snart var ett pilotprojekt med digitala kartor och pdf-filer på vandringsslingor i tre kommuner klara.

– Det blev så positivt mottaget och så bra. Nu satsar vi på hela länet och har underlag för alla sju kommuner klara, säger Iwona Jacobsson.

I varje kommun finns det nu digitala kartor med 11 promenadstigar som ska ligga nära där människor bor eller arbetar.
Slingorna har även delats in i tre färgkategorier efter svårighetsgrad.

– Slingorna ska vara lite olika långa, helst rundslingor så att man går i cirklar. Det ska finnas stigar som är lättframkomliga för rollatorer och barnvagnar. Sedan ska det finnas de som är lite mer utmanande, men inte för svåra och så har vi även de röda som är lite svårare, säger Iwona Jacobsson som också avslöjar att det finns planer på att koppla olika digitala frågeslingor till promenadstigarna framöver som en extra krydda och även få en indikation hur många det är som är ute och rör på sig.

Arbetet att ta fram de digitala kartorna har varit steg ett. Nu vill regionen jobba ännu mer för att sprida ordet och komma närmare fler människor.

– Det finns många som kanske tänker att de inte klarar av att gå i skogen, så vi vill bjuda in till träffar där personer som är vana berättar hur man klär sig på bästa sätt, hur man hittar med karta och kompass. Enkla saker, men inte så självklart för alla, säger Iwona Jacobsson.

Länsstyrelsen i Västernorrland, som tog fram kartorna, har spridit konceptet i sina kanaler och nätverk. Och det har väckt intresse från andra län. Norrbotten är redan igång med egen variant och Iwona har fått samtal från Södermanland, Jönköping och Västra Götaland.

– Det är jätteroligt. Vi hoppas att det ska sprida sig överallt, precis som covid gjort på ett negativt sätt hoppas vi att det här sprids det på ett väldigt positivt sätt, säger Iwona Jacobsson.

Skribent: Marcus Nyenger

Läs mer om satsningen på digitala kartor hos Region Västernorrland

Publicerat: 28 januari, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.