Möte med Göteborgsvarvet - Estelle Montler, Michael Muslicevic Fogelström, Kirsi Aronsson och Bo Edsberger

Möte med Göteborgsvarvet – Estelle Montler, Michael Muslicevic Fogelström, Kirsi Aronsson och Bo Edsberger

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.