Funktionsrätt Östergötland – trettiotvå medlemsorganisationer ställer sig bakom strategin

– Funktionsrätt Östergötland arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna utöva sporter och röra på sig på samma villkor som alla andra. Tillsammans med övriga föreningslivet kan vi öka möjligheterna att delta på lika villkor, och det tycker vi att den gemensamma strategin bidrar till.

Det säger Agneta Lindqvist från Funktionsrätt Östergötland apropå att de nu officiellt ställt sig bakom strategin för Sätt Östergötland i rörelse.nu

– Ett gott initiativ för att sätta människor i rörelse är ”En gång för alla” i Söderköping. Det är en anpassad gångstig som fungerar både för rullatorer, rullstolar, barnvagnar eller andra hjälpmedel. Inkluderar man människor med funktionshinder inkluderar man även exempelvis äldre, barnfamiljer och andra som har svårt att röra sig men ändå vill komma ut i skog och mark, konstaterar Agneta Lindqvist.

Funktionsrätt Östergötland är en paraplyorganisation för en lång rad föreningar, som alla arbetar för att deras medlemmar ska få samma rättigheter till bland annat en meningsfull fritid och möjlighet till fysisk aktivitet. Deras motto är ”Att arbeta för ett samhälle där en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom inte är ett hinder för att leva ett bra liv.”

– Vi vet att många föreningar ser över sina verksamheter för att kunna erbjuda aktiviteter till fler, och det ser vi såklart som mycket positivt. Med samarbetet i Sätt Östergötland i rörelse.nu kan vi hitta bra samarbetspartners och få fler föreningar att kunna erbjuda verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Genom ökad kunskap om funktionsnedsättningar och vad som krävs för utrustning och anpassning kan fler idrottsföreningar inkludera alla barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.

– Helt plötsligt har man en verksamhet som vänder sig till alla som vill röra på sig. Det vinner alla på, konstaterar Agneta Lindqvist.

Läs mer på webbsidan: http://www.funktionsratt-ostergotland.se/

 

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.