Från fotboll för några få till en förening med aktiviteter för alla

– Ringarums IF tog ett beslut att ändra inriktning och det gjorde hela skillnaden. Nu är vi verkligen en förening med aktiviteter för alla.

Det säger Maria Larsson, ordförande i föreningen sedan 5 år tillbaka och en av initiativtagarna till Ringarums IF:s omvandling.

– Vi hade helt enkelt inte så mycket att välja på. Föreningen hade strävat på under många år genom att försöka hålla sig kvar i division 4 till varje pris. Man köpte in dyra spelare utifrån och drev en verksamhet som klubben egentligen inte hade råd med, vilket resulterade i att klubbens ekonomi raserades. Satsningen gjorde också att många yngre, lokala spelare inte platsade så de fick lämna Ringarums IF för spel i andra klubbar.

Utan barn-och ungdomsfotbollen som bas och utan lokala spelare kom allt färre för att se matcherna. Till slut sa ekonomin stopp och styrelsen var tvungen att göra något nytt.
– Vi ändrade inriktning helt och startade flera olika aktiviteter istället för att bara vara en fotbollsförening. Det var ett stort steg, men det visade sig snart vara en bra strategi. På 5 år har medlemsantalet vuxit med 40%, berättar Maria Larsson.

Maria tillträdde som ny ordförande och nästan hela styrelsen byttes ut eller hoppade av självmant. Många hade satsat hårt arbete och även investerat själva för att föreningen skulle lyfta, och det var svårt för en del att se Ringarums IF som något annat än en fotbollsklubb.

– Vi signalerade tydligt att vi ville att föreningen skulle bredda sig och började kolla runt bland aktiva medlemmar vad de var intresserade av att starta. En tjej hade erfarenhet av militärträning och var villig att dra igång en cirkelträning som snart blev mycket populär, berättar Maria.

En annan medlem kör gympapass för seniorer. En tredje har startat en löpgrupp, som nu har utvidgats till flera olika löpgrupper som springer tillsammans varje vecka.

– Så här har det rullat på. Successivt har verksamheten utvidgats från fotboll till allt möjligt som folk vill göra för att träna tillsammans, säger Maria. Vi har olika utskott som arbetar med att organisera aktiviteter. Det senaste är ett gäng som vill organisera isspolning för att kunna åka skridsko och spela hockey.

Aktiviteterna sprids på webben via sociala medier och Ringarums IF:s hemsida. Föreningen har även en aktiv barn-och ungdomsverksamhet, med 75% av Ringarumsskolans elever som medlemmar.
Förutom att skapa en större variation av aktiviteter, har föreningens strategi hela tiden varit att hålla nere avgifterna.

– Alla ska ha råd att vara medlemmar – det har varit en viktig princip säger Maria. Det kostade länge 100 kronor om året för barn och unga att träna i klubben. Nu har vi höjt avgiften till 200 kronor, men det är fortfarande väldigt billigt och så ska det vara. Vi arbetar ideellt för att få ihop ekonomin.

Hallarna kostar hyra, precis som för vilken förening som helst. På somrarna har de även en vaktmästare anställd. Några av tränarna av de äldre fotbollslagen får betalt, men generellt försöker de hålla kostnaderna nere. För att få in pengar deltar föreningen bland annat i olika lokala arrangemang med korvförsäljning och som parkeringsvakter.

– Vi har täta träffar med kommunen och får bidrag för framför allt barn-och ungdomsverksamheten. Vi har även fått en del statliga bidrag, framför allt från Idrottslyftet och SISU.
Ekonomin är ändå inte det största orosmomenten för föreningen.

– Vår största utmaning framöver blir att hålla i det vi har åstadkommit så här långt. Många arbetar hårt för att driva aktiviteterna, men det krävs ju att det kommer nya som kan ta över arbetet och det är det vi arbetar på just nu.
Maria är ändå nöjd så som föreningen utvecklats hittills och ser ljust på framtiden. Fotbollen är trots förändringarna fortfarande störst i föreningen, men nu har man även en tillväxt av juniorer.

– Dessutom kommer spelare till oss istället för tvärtom, lustigt nog. Vi spelar i division 6, men vill såklart gärna komma upp i de högre serierna. Men det viktigaste är att vi är en trevligare förening där alla får plats och hittar sin aktivitet. Det känner jag att vi har lyckats med, avslutar Maria Larsson.

Publicerat: 14 februari, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.