”Alla i naturen” gör att fler kommer ut

”Alla i naturen” gör att fler kommer ut

Norrköping kommuns integrationsprojekt ”Alla i naturen” har blivit en lyckad satsning. – Det har varit väldigt positivt. Vi har nått ut till många barn och unga, men framför allt till gruppen utrikesfödda kvinnor, säger Marie Landh, friluftsstrateg på Norrköpings kommun.

Att vara ute i naturen och njuta av friluftsliv är för många en viktig del av vardagen. Men långt ifrån alla har den möjligheten. Rapporter visar att det skiljer sig stort mellan olika samhällsgrupper i Sverige. Längst från möjligheten att njuta av skog och mark står personer med rötterna utanför Europa. För att nå dem har Norrköpings kommun, i samarbete med Studiefrämjandet, sedan 2016 genomfört projektet ”Alla i naturen” med hjälp av statliga LONA-bidrag.Det blev direkt en lyckad satsning. Kontakter som skapades i projektets första del låg bakom en ansökan till del två då målgruppen var utrikesfödda kvinnor och fokus på närnatur. Genom en aktiv uppsökande verksamhet, via bland annat Familjecentraler och direktkontakt med skolor, har budskapet och informationen om alla aktiviteter nått fram.

– Att bara göra ett program och sedan förvänta sig att man får med ickevana friluftsmänniskor faller nästan på snöret innan det börjat, säger Marie Landh.

Bland aktiviteterna som genomförts finns rubriker som typiska vårtecken, klimatsnack och överlevnadskurser i naturen. Under åren har även Fritidsbanken varit påkopplad och deltagarna har kunnat låna cyklar och annan friluftsutrustning gratis.

– Det har självklart varit mycket prova-på-aktiviteter med naturen i fokus. Allemansrättskunskap, föräldramöten i skogen och sådana saker, säger Marie Landh, som redovisar att det varit flera hundra deltagare, barn som äldre, på aktiviteterna som både varit i tätortsnära natur och utanför staden.

Att intresset växte och informationen om aktiviteterna spreds så väl, tror Marie Landh beror mycket på de relationer som byggdes upp mellan anställda i projektet och deltagarna.

– Ett relationsskapande som förhoppningsvis gör att vi får ut fler människor i naturen, säger Marie Landh.

Friluftslivets år väntar 2021. En stor nationell satsning för att lyfta friluftslivet och få många nya människor att upptäcka det goda med att vara ute i naturen. Norrköpings kommun kikar på möjligheter att fortsätta jobba med friluftsliv. Bland annat har man, tillsammans med Studiefrämjandet, tittat på hur man kan fånga upp naturguider ur den målgrupp som man träffat i ”Alla i naturen”.

– Jag tror att naturguider som kan andra språk och bryter lite normer blir viktiga framöver. Vi får se om och när vi kan köra igång ett sådant projekt, säger Marie Landh.

Bildtext: Här är mammor och barn från öppna förskolan i Navestad ute på en utflykt i naturen.Textansvarig: Anchi Alm

Publicerat: 20 oktober, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.