Friskvård är ett bidrag till välmående

Ett hållbart arbetsliv hos en omtänksam arbetsgivare. Det vill Valdemarsviks kommun erbjuda sina anställda. Att underlätta möjligheterna till träning och rörelse genom att höja friskvårdsbidraget är ett stort steg i riktning mot ökat välmående och trivsel.

Tidigare i våras klubbade kommunstyrelsen i Valdemarsvik igenom beslutet om ett högre friskvårdsbidrag för sina anställda. Och inte minst en betydligt förenklad variant.
– Nu får var och en 3 000 kronor att använda rakt av till träning eller någon annan form av friskvård, såsom massage till exempel, säger kommunalrådet Jenny Elander-Ek (C). Vi har delat ut bidrag tidigare också, då fick var och en totalt 2 500 kronor, men av dem var man tvungen att gå in med en egen insats motsvarande 1 500 kronor.

Tidskrävande system
Det var ett krångligt system som krävde tid, inte minst av kommunens administratörer.
– Vi märkte att ganska få utnyttjade bidraget, säger Carina Magnusson, HR-chef. Det var mest de som köpte gymkort som kom tillbaka med sina kvitton, och vi vill ju att det ska utnyttjas ännu mer.

Valdemarsviks kommun har dessutom länge legat på en låg sjukfrånvaro bland sina anställda. Men de senaste åren har siffrorna försämrats, delvis på grund av pandemin förstås, men inte enbart.
– Vi vill tillbaka till normalläget som vi hade före pandemin, och att höja friskvårdsbidraget hoppas vi blir ett sätt att bromsa den negativa utvecklingen, säger Carina Magnusson.
– Dessutom vill vi förmedla till våra 600 anställda att vi bryr oss om dem.

Anställda måste hålla
Indikationerna på att Sverige riskerar arbetskraftsbrist omkring år 2030 påverkar också beslutet om att uppmuntra medarbetarna att röra mer på sig och tänka på hälsan.
– Dels vill vi att de som jobbar hos oss ska hålla länge, och dels vill vi vara en attraktiv arbetsgivare om vi skulle hamna i ett läge där alla konkurrerar om arbetskraften, säger Jenny Elander-Ek.

Som en av kommunens toppolitiker är hon en inspiratör i träningssammanhang. Yoga, styrketräning och löpning står på veckoschemat.
– Det är jätteviktigt för mig. Jag märker att ju äldre jag blir desto mer noga måste jag vara med den regelbundna träningen. Jag känner att jag sover bättre, får en starkare rygg och att jag dessutom kommer att kunna hålla jämna steg med mina barn länge framöver.

Träningen allt viktigare
Jenny rekommenderar träning på gym och andra organiserade aktiviteter förstås, men också träningspass via nätet.
– Det finns massor att ta del av och det är en lyx! säger hon.
– Jag tror att vi i pandemins kölvatten kommer att ställa om allt mer till ökat hemmaarbete och då blir träning och rörelse ännu viktigare. Vi från kommunens sida ska göra vad vi kan för att skapa ett hållbart arbetsliv för våra anställda. Friskvårdsbidraget är en bra start.

Text: Anna Lindén, Granit PR och kommunikation

Carina Magnusson, HR-chef i Valdemarsvik kommun promenerar gärna i de vackra omgivningarna vid vattnet. Det är så nära till naturen från kommunhuset att det går att hinna en sväng till och med på lunchen.

Träning är jätteviktigt för alla, inte minst när vi jobbar allt mer hemifrån och riskerar att bli mer stillasittande, säger kommunalråd Jenny Elander-Ek (C). Hon föregår med gott exempel och löptränar till exempel en hel del.

Publicerat: 13 april, 2022 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Fimpa bilen och börja cykla
Fimpa bilen och börja cykla

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går lika snabbt och ger energi,...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.