Sommarhäng i tomma idrottshallar

Under fyra veckor i sommar bjuds barn och unga i stadsdelarna Hageby och Navestad i Norrköping in till sommarhäng med rörelse i fokus. Satsningen är ett samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och RF/Sisu. 

– Vi utnyttjar tomma idrottshallar och bjuder in till ledarlett spontant häng, både ute och inne, säger Ida Persson Tiborson, handläggare på enheten.

Hageby och Navestad är två områden i Norrköping där det finns många barn och unga som inte deltar i idrottsföreningarnas verksamhet. Det är en av anledningarna till att kultur- och fritidskontoret valt att satsa på en sommarlovsaktivitet där.

– Alla har inte samma förutsättningar att vara med i idrottsföreningar, förklarar Ida Persson Tiborson. Här samarbetar vi med föreningarna för att erbjuda rörelse som inte är så uppstyrd. Kommunen öppnar upp idrottshallarna och föreningarna erbjuder ledarledda aktiviteter. Det kan vara allt från dans till boxning eller cirkus. Det är de unga som bestämmer.

Aktiviteten är ett av många konkreta resultat från nätverket ”Sätt Norrköping i rörelse”, där personer från en rad olika verksamheter det senaste året samarbetat för att öka den fysiska aktiviteten i kommunen. Alltsammans började när Ida Persson Tiborson tog kontakt med kommunens folkhälsostrateg Sara Birgersson.

– Det blir lätt att vi jobbar i stuprör i kommunen, berättar Ida. På kultur- och fritidskontoret jobbar vi mycket mot föreningslivet, men jag hade inte mycket kontakt med kommunens folkhälsostrateg trots att vi delvis jobbar med samma frågor och mot samma mål. Så vi bokade ett möte och insåg att vi behövde ett nätverk för att lösa saker tillsammans.

Nätverket har arbetat tillsammans i ett år nu och efterhand har fler och fler verksamheter kommit in. I dag finns representanter från en rad verksamheter i kommunen, som kultur och fritid, folkhälsa, samhällsbyggnad, utbildningskontor och elevhälsa, men även från RF/Sisu, Region Östergötland och Länsstyrelsen.

– Vi jobbar både strategiskt, för att få till förändring på lång sikt, och operativt, för att skapa konkreta insatser direkt, förklarar Ida Persson Tiborson. Syftet är att få fler Norrköpingsbor i rörelse och få med hela staden i det arbetet. Rörelse ska bli ett naturligt inslag i vår stad.

– För att lyckas med det behöver alla vara med, inte bara vi som har rörelse och folkhälsa i vårt generella uppdrag. Vi behöver få med skolan, föreningarna och hela samhällsplaneringen egentligen.

Åsa-Karin Svensson är enhetschef på enheten för kultur, event och fritid i Norrköpings kommun och tycker att ”Sätt Norrköping i rörelse” är en av de mesta angelägna frågorna för hennes enhet.

– Att satsa på folkhälsa ligger i det uppdrag vi har från nämnden – att ge förutsättningar för ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet. Under de senaste åren har folkhälsa utvecklats mot att bli en mer övergripande kommunal fråga. Nätverket fokuserar på den fysiska aktiviteten och den breda satsningen är ett sätt för flera olika verksamhetsområden att komma samman kring den frågan, avslutar Åsa-Karin.

Skribent: Anchi Alm

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.