Move Motala – en viktig folkrörelse

Karin Gren är utvecklingsstrateg i Motala kommun och en av drivkrafterna bakom deras satsning Move Motala. Move Motala drivs av Östergötlands idrottsförbund och Motala kommun, och handlar om folkhälsa, inkludering och ökad kunskap kring rörelseförståelse. Devisen är ”rörelse för alla hela livet”, och har som mål att sätta hela Motala i rörelse.

– Den här typen av satsning verkar passa Motala perfekt – kanske beror det på att Motala är precis lagom stort? Det är tillräckligt stort för att skapa kraftfulla nätverk och större aktiviteter som får många deltagare, men inte större än att det går att hålla ihop olika nätverk och aktiviteterna försvinner inte i mängden, säger Karin.

Rörelseråd med bred representation

Ett rörelseråd finns också, där representanter finns med från bland annat ÖIF, Motala kommun, Tillväxt Motala, Region Östergötland och näringslivet i Motala. Syftet med rådet är att tillsammans planera långsiktiga och kortsiktiga strategier och genomföra aktiviteter.

– Move Motala är en del av kommunens strategi för uppfylla målen om ett brett utbud av fritidsaktiviteter, ett jämlikt Motala och en förbättrad folkhälsa. För Östergötlands idrottsförbunds del är det viktigt att utveckla en ny syn på träning och tävling. Konceptet går ut på att genom ökad rörelse för alla skapa en bättre psykisk och fysisk hälsa, förklarar Karin.

I rörelserådet diskuterar de vad de kan göra nu, på en gång, och vad som måste göras på lång sikt.

Smygträning viral kampanj

– Vi försöker påverka media att skriva och berätta om satsningar som görs. Vi använder våra kontaktnät för att sprida aktiviteter och goda exempel, och vi startar även egna trender – som till exempel kampanjen om smygträning, berättar Karin.

Smygträning är en kampanj med korta budskap som tryckts upp och spridits på arbetsplatser och skolor även utanför Motala.

– Smygträningskampanjen är tänkt att putta in nya tankar om när vi kan passa på att röra oss lite extra i vardagen. Många tycker att de är roliga, och de har delats och spridits på nätet ganska friskt, berättar Karin.

Aktivitetszon populärt på Vätternrundan

Två av de mest välbesökta arrangemangen hittills har varit en aktivitetszon på Vätternrundan och Idrottens dag. Under Vätternrundan fanns Move Motala på plats med Riksidrottsförbundets rörelsebana samt prova-på grejer som barn och vuxna kunde testa medan de väntade. Det skapade ett stort engagemang och mycket rörelse.

– Efter den aktiviteten var det många som hörde av sig och ville att vi skulle anordna aktiviteter för rörelse på fler ställen. Men vi har inte riktigt den möjligheten, vi vill mer visa upp vad som går att göra och visa på behovet av att få röra på sig. Däremot kan vi koppla samman människor och föreningar och tipsa om goda exempel för ökad rörelse. Det görs så mycket bra kring rörelse i olika verksamheter, det gäller bara att vi får vetskap om varandras goda exempel! säger Karin.

Move Motala jobbar också med RF:s skolsatsning och har anordnat utbildningstillfällen under året.

Så vad händer nästa år?

– Vi kommer anordna Parasportens dag den 29 februari – det ska bli riktigt spännande att se hur det går. Sedan blir det viktigt att etablera rörelserådet ordentligt och också lyfta föreningslivets roll när det gäller folkhälsa, för alla, berättar Karin.

Precis som med Sätt Östergötland i rörelse, så jobbar Move Motala med att lyfta fram goda exempel för att påverka människors attityd och medvetenhet om betydelsen av att vara aktiv.

– Vi försöker att sätta Move Motala-stämpel på initiativ och aktiviteter som främjar rörelse, för att öka människors uppmärksamhet kring rörelse och också förstärka känslan av att man är med i något större.

Move Motala är också aktiva på sociala medier, där de lägger ut tips på rörelser i vardagen och tips på platser i Motala som lockar till rörelse.

– ”Veckans move” och ”veckans Move i Motala” kallar vi dem. De har blivit riktigt populära!

https://www.facebook.com/movemotala/

Publicerat: 17 december, 2019 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.