Kenty drömmer om ett Ekholmen Central Park

– Det finns ett stort intresse att förnya och skapa ytor som inbjuder till aktivitet för alla åldrar i Ekholmen. Kenty har bidragit till processen genom ett kreativt förslag som vi hoppas att Linköpings kommun ska ta ställning till när de nu fortsätter planerna för Ekholmens framtid. Kanske kan det bli Ekholmen Central Park – vem vet!

Patrik Stålhammar, sportchef på Kenty, pratar entusiastiskt om förslaget som en av Kentys medlemmar skissat på. Det var i höstas som Kenty blev uppvaktade av Kultur och-fritidförvaltningen och Miljö och- samhällssbyggnadsförvaltningen från Linköpings kommun. De kom med idén att låta Kenty komma med förslag för en planerad omvandling av Ekholmen. Kenty kontaktade en av sina aktiva medlemmar, som dessutom är arkitekt, och snart började förslaget ta form.

– Kenty har redan idag en aktiv ställning i Ekholmen, i och med att vi har mycket verksamhet, egen anläggning med planer och lokaler, anställd personal och pågående projekt igång, säger Patrik. När nu Ekholmen ska förtätas  och omvandlas kommer det att behövas fler ytor för rekreation och fysisk aktivitet, och det är här vårt förslag kommer in.

Förslaget som Kenty lämnat till samhällsbyggnadskontoret innehåller en allaktivitetspark för alla åldrar I alla väder.

– Vi tänker oss att parken ska vara navet i området, och innehålla möjligheter både för spontanidrott och mer organiserad verksamhet. Vi drömmer om en ny flexibel fullstor idrottshall med möjligheter för olika aktiviteter, men som också fungerar som mötes och-samlingsplats. Här skulle även externa aktörer kunna hyra in sig, berättar Patrik.

 

Padeltennis en ny trend

I idrottshallen skulle det finnas ett gym, och varför inte den första kommunala paddeltennisbanan integrerad i hallen? Padel är den snabbast växande sporten i Sverige just nu, berättar Patrik.

–  Genom att sticka ut lite på det här sättet kommer Ekholmen att locka folk inte bara från det egna området, utan från andra delar av Linköping, tror Patrik.

Idrottshallen ska kunna samutnyttjas med Ekholmshallen av skolorna i området och föreningar som efterfrågar halltid.

 

Konstfruset skidspår

Nästa nyhet i förslaget är ett elljusspår som vintertid sadlar om till konstfruset skidspår på 1½ km.

– Förslaget kan låta galet, men med de milda vintrar vi har kommer våra konstfrusna banor vara enda räddningen om vi ska kunna åka skidor, säger Patrik. Liknande banor planeras just nu på flera orter, så det är faktiskt ingen utopi.

Hallen är i förslaget placerat så att den kan fungera som länk ut mot befintlig konstgräsplan och den skulle även innehålla omklädningsmöjligheter för både fotboll och andra aktiviteter i parken.

Utöver hall så innehåller förslaget uppgraderade möjligheter till olika friidrottsgrenar, exempelvis för idrottsundervisning, en utbyggd skatepark, bouleplan, beachvolleyplan, utegym, lekpark med rörelsetema och en yta med teambuildningsstationer.

– Aktivitetsparken ska stimulera till lek och rörelse för alla åldrar och vara möjlig att nyttja året runt. Sverige har en lång säsong av ”mellanväder” när det varken är vinter eller sommar, men även då ska det finnas möjlighet att hitta något att göra i Ekholmen Central Park, säger Patrik.

Förslaget är nu skickat till samhällsbyggnadskontoret och kommer att ingå som inspel till de utvecklingsplaner som redan finns för Ekholmen. Förtätningen av Ekholmen finns i planeringen hos kommunen, och där har man även haft samråd med boende.

– Skolorna och boende i området har säkert idéer och förslag, som skulle kunna läggas till. Vi tänker stort och siktar mot stjärnorna här. Vår förhoppning är att förslaget om Ekholmen Central Park kan öppna upp tankarna för vad Ekholmen skulle kunna bli, avslutar Patrik Stålhammar på Kenty.

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.