The Active Day fick deltagarna att sätta innovation för rörelse överst på agendan

 

 

200 deltagare med olika bakgrund, ålder och uppdrag, samlades under en intensiv dag den 5 november i Campushallen i Linköping, för att genomföra The Active Day – Utmaningsdriven innovation för rörelse. Förmiddagen bestod av några av Sveriges främsta föredragshållare under ledning av Carolina Klüft – men ingen föreläsning handlade om fysisk aktivitet. Istället fick deltagarna lära sig mer om hur samhället förändras och hur man kan tänka och arbeta innovativt, inom såväl tekniska som sociala innovationer.

– Vi hade en målbild om att alla som medverkat efter denna dag skulle känna ”Oj, vilken bra konferens, jag har lärt mig massa nytt. Och vilken tur att det var en sådan bredd av människor med olika bakgrund – det var därför vi kom så långt! Det här skulle jag vilja göra igen!”. Jag verkligen tror och hoppas att vi uppnådde det.

Det berättar Matti Leijon, projektledare och initiativtagare till The Active Day – Utmaningsdriven innovation för rörelse. Efter lunchen genomfördes ett Active Jam ledd av Usify. Deltagarna blev placerade vid olika bord där både professioner och ämnesområden blandades. De fick sedan börja med att titta på filmklipp där olika personer beskrev sina erfarenheter av fysisk aktivitet, träning och friluftsliv.

– Det jag känner att vi fick med oss från the Active Day är ett större fokus på lyssnande. Att vi lyssnar in andra och lär av varandra. Att vi hittar nya arbetsformer och mötesformer där många fler kommer till tals. Vårt JAM var ju underbart på det sättet och ett mycket roligare sätt att arbeta, säger Matti.

Matti avslutade dagen med att lova att ta hand om resultatet och använda det framöver. Så vad händer nu, lever du upp till det löftet?

– Ja, det tycker jag! Vårt arbete inom Sätt Östergötland i rörelse fortsätter där vi bl.a. lyfter fram goda exempel på vår webb och här önskar vi mer inspel från er alla därute. Vi försöker hålla innovationsfanan högt! Det vore intressant att veta vad andra har gjort efter The Active Day. Hur har ni blivit mer innovativa? Har ni hittat nya samverkansparter? Hör gärna av er till oss och berätta!

 

Några exempel på vad som kom fram under dagen var:

 • Tema Barn och unga:
  Det måste vara lättare att byta sport och lag i olika åldrar och det behöver finnas fler alternativ beroende på barnets ambitionsnivå. Vill man hålla på bara för att det är roligt ska man kunna göra det. Vill man tävla så ska man få göra det. Men idag är det mer fokus på det sistnämnda.

 • Tema Idrott för alla hela livet:
  – Här ser man lösningar i aktiviteter kopplade till skoldagens slut, exempelvis i samverkan med föreningsliv eller i form av skolidrottsföreningar.
  – Mer prova-på aktiviteter.
  – Möjligheter i nya tekniska lösningar och smarta appar som kan underlätta och sänka trösklar för de som behöver extra stöd.
 • Tema Förebyggande hälso-och sjukvård:
  – Det behövs ett nytt tankesätt mot mer förebyggande aktiviteter i allmänhet.
  – Attitydpåverkan mot personal som i sin tur kan verka för attitydpåverkan hos patienter.
  – Mer hälsokontroller och hälsosamtal men även här nya smarta tekniska lösningar som kan underlätta för individen.
 • Tema Friluftsliv för alla:
  – Nya tekniska lösningar kombinerat med prova- på aktiviteter för att locka fler.
  – Sänka trösklar och att göra det enkelt; friluftsbussar, skapa trygghet för den ovana så det blir enkelt att prova på.
  – Att göra det enkelt för dem som behöver det underlättar för alla.

Matti berättar också att de inom Region Östergötland arbetar aktivt på att förstärka arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR) och hälsosamtal. 

– En spaning och sammankoppling vi gör nu är att tydligare koppla ihop främjandet av psykisk hälsa och främjandet av fysisk aktivitet och då även kopplat till vårt arbete med Mind//Shift för psykisk hälsa. Det kommer ni se mer av på vår webb framöver.

Den kvarstående effekten är att allt fler inom olika samhällssektorer förstår hur viktigt det är att främja fysisk aktivitet och att väldigt många kan bidra.

Publicerat: 3 mars, 2020 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Fimpa bilen och börja cykla
Fimpa bilen och börja cykla

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går lika snabbt och ger energi,...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

 • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.