Suntarbetsliv – | Arbete och försörjning

Arbetsgivare som satsar på hälsofrämjande aktiviteter som ökad fysisk aktivitet finner fördelar i minskade personalomsättning och sjukfrånvaro samt ökad produktivitet. Att vara fysisk aktiv är även viktigt för människor som är sjukskriva, arbetslösa eller i olika former av sysselsättning.

Goda exempel

Här vill vi visa upp goda exempel på vad som görs för att främja fysisk aktivitet och rörelse i Östergötland. Det gör vi för att sprida goda exempel vidare så att de kan inspirerar andra.

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

”Ett aktivt levnadsmönster ger oss bättre förutsättningar att hantera våra vardagliga utmaningar.”

Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

Målbild

Ett samhälle där arbetsgivare och andra aktörer från såväl offentlig, privat och idéburna organisa­tioner enskilt och tillsammans med andra verkar för främjandet av fysisk aktivitet och minskat långvarigt stillasittande, för såväl de som är i arbete som för de som är sjukskrivna, i arbetslöshet eller i olika former av sysselsättning.

Läs mer

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

 

Webbsidor, filmer och artiklar

Suntarbetsliv

Hemsida: Suntarbetsliv.se – Fysisk aktivitet
Kategorier: Arbete och försörjning, Forskning, fakta och debatt
Uppdaterad 9 månader sedan

 

 

 

Rapporter

Suntarbetsliv

Hemsida: Suntarbetsliv.se – Fysisk aktivitet
Kategorier: Arbete och försörjning, Forskning, fakta och debatt
Uppdaterad 9 månader sedan

 

 

Känner du till någon bra rapport, någon spännande nyhet eller bra länk? Tipsa oss!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.