Strokeputtarna gör golf tillgänglig för fler

– Största vinsten är att kunna fokusera på något. Koncentrera sig, öva koordination och lära sig något nytt – det är en stor vinst för många.

Det säger Lars Vangdal, tränare i Linköpings Golfklubb och en av initiativtagarna till Strokeputtarna. Strokeputtarna är ett samarbete mellan Strokeföreningen och Linköpings golfklubb, där en grupp med strokepatienter får öva golf tillsammans med sina partners.

– Att just golf passar bra för strokepatienter tror jag beror på att det kräver en relativt liten energiinsats för att komma igång. Man kan spela sittande i rullstol, och ändå träna balans och koordination, förklarar Lars.

Gruppen träffas fyra gånger per termin sedan våren 2017, och har stadigt ökat antal deltagare. Några särskilda tränare krävs inte, utan en vanlig golftränare räcker. Strokeföreningen har däremot en medicinskt kunnig person med, för säkerhets skull.

– Bara att komma ut och göra något roligt tillsammans med sin partner och tillsammans i gruppen är en stor vinst för många. En del har spelat golf tidigare och uppskattar att kunna fortsätta putta, men för de flesta är det en ny erfarenhet, berättar Lars.

Fullskaligt spel är inte målet för gruppen. Det är inte möjligt varken fysiskt eller tekniskt, utan puttbanan och korthålsbanan är det som gäller, och det är tillräckligt utvecklande, menar Lars.

– Både korthålsbanan och puttbanan används även av andra grupper – till exempel av föräldrar som skjutsar sina barn till golfträning, eller besökare som vill testa att spela utan green card. De är uppskattade av många.

Att rullstolarna sliter på puttbanan är inget som oroar Lars, så länge det är i liten skala.

– På sikt om vi ska utveckla gruppen och kanske öka antalet deltagare, så skulle vi behöva en konstgräsplan istället för den känsliga puttbanan. Det skulle göra den mindre känslig och även förlänga säsongen för många fler, så det håller vi på att leta bidrag för. Golf är en sport för alla och det är något vi vill lyfta fram, avslutar Lars Vangdal.

Publicerat: 29 juni, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.