Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. Målet är att undersöka effekten av fysisk aktivitet som en del av behandlingen vid PTSD.

– Vi fysioterapeuter har ofta en viktig roll i behandlingen av psykisk ohälsa och PTSD. Evidensen finns för att använda fysisk aktivitet i behandling, både för att få minskade symtom och öka de sociala kontakterna. Men den bygger snarare på beprövad erfarenhet än på forskning när det gäller PTSD, och är ofta inriktad på andra målgrupper än just flyktingar, till exempel krigsveteraner. I den här studien inkluderar vi 140 flyktingar som har diagnosticerats med PTSD, och kommer förhoppningsvis få mer konkreta resultat om hur träning hjälper för olika symtom, förklarar Henrik.

Behandlingen med fysisk aktivitet pågår under tio veckor för respektive grupp. Deltagarna får två timmars träning i veckan, både styrka och rörlighet. De får även lära sig avslappning och uppmuntras att träna mer på egen hand. Posttraumatiskt stressyndrom yttrar sig ofta i undvikande, överspändhet, påträngande minnen, mardrömmar eller flash-backs.

– De allra flesta patienter med PTSD undviker av olika anledningar både att röra på sig och att vara på allmänna platser som sportanläggningar. Vad som helst kan påminna om de traumatiska upplevelserna, och då är det lättare för många att undvika det helt, säger Henrik.

Vad Henrik hoppas att studien ska leda till, är att deltagarna får se att fysisk aktivitet kan öka det allmänna välmåendet och förhoppningsvis även minska symtomen både vad gäller stress och ångest, och att deltagarna får bättre sömn, vilket är ett stort problem bland dessa patienter.

– Att våga röra sig alls, känna glädje istället för obehag, och att få uppleva de positiva effekterna som träning ger – det är också ett viktigt mål med behandlingen, avslutar Henrik.

Läs mer här: https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/vard-och-behandling/utbildning-och-forskning/

Publicerat: 4 februari, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.