Frisk effekt tar en app till hjälp för att få anställda att byta vanor

– Dels vill vi få våra medarbetare att röra på sig mer men även få fler att cykla eller gå till jobbet ur ett miljöperspektiv, säger Annelie Frick, mobilitetssamordnare inom Region Östergötland.

Frisk Effekt har funnits som en intern aktivitet i Region Östergötland under många år, men sedan två år tillbaka fräschades konceptet upp med en digital version och blev då Frisk effekt 2.0. Från att tidigare bara handlat om att byta bilen mot cykel eller buss, blev det möjligt för alla anställda att vara med. Varje minut av rörelse räknades.

Poäng för levnadsvanor

Nytt för i år är satsningen på levnadsvanor. Det har inte bara varit rörelse som har premierats i tävlingen utan också sådant som att äta frukt och grönt, avstå från sötsaker och att ha skärmfria kvällar efter klockan 21. Andra poänggivande aktiviteter var att ge positiv feedback till en kollega och att arbeta stående.

– Vi upplever att de nya momenten har tagits emot med entusiasm, eftersom de gör tävlingen mer omväxlande och ger nya morötter att kämpa för varje vecka. Vi hör också att deltagare hittar nya vanor som de håller fast vid fast tävlingen tar slut, säger Stefan Ardell, hälsopedagog i region Östergötland.

Satsning på cykel gav koldioxidvinst

Förutom den rent personliga vinsten att öka sin rörelse, har Frisk effekt även positiva miljöaspekter. I appen premieras att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet med dubbla poäng för att uppmuntra deltagarna att byta vana. Vid fyra tillfällen under våren kunde medarbetare inom Region Östergötland lämna in sin cykel för en lättare servicegenomgång av lokala cykelhandlare. Det har även lottats ut busskort under tävlingsperioden, för att få bilpendlare att testa att åka kollektivt.

– En riktig vinst är att vi totalt har sparat över 132 ton koldioxid när så många har cyklat och åkt kollektivt och lämnat bilen hemma, säger Annelie Frick, mobilitetssamordnare på region Östergötland.

Totalt har 1231 personer deltagit i 135 aktiva lag. Tillsammans har de som cyklat, sprungit eller gått sparat drygt 20 ton koldioxidutsläpp. Adderas de som åkt kollektivt blir besparingen 132 ton koldioxid. Höstens etapp av Frisk effekt startar den 21 augusti och anmälan öppnade den 7 augusti.

Publicerat: 15 augusti, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Fimpa bilen och börja cykla
Fimpa bilen och börja cykla

Fimpa bilen och börja cykla

- Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går lika snabbt och ger energi,...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.