Sittgympan på äldreboendet är veckans höjdpunkt

– Det är få saker som så direkt bidrar till glädje och välmående som sittgympan. Det är inte bara träning – lika viktigt är att vi har så roligt!

Det berättar Jane Råsten, som leder sittgympan på äldreboenden i Vadstena. Jane har många strängar på sin lyra, både som egenföretagare, friskvårdschef och nu senast lokalpolitiker. Fyra gånger i veckan är hon också gympaledare på äldreboendena Wasagården och Vätterngården i Vadstena.

Sittgympan har funnits i 8-9 år, och sedan Jane tog över 2014 har antalet deltagare stadigt ökat.

– På Wasagården kommer 33-37 deltagare varje gång och med tanke på att de har 70 boende så är det väldigt bra, berättar Jane.

Det är genom Korpen som Jane utbildat sig till idrottsledare och kunnat erbjuda sittgympan åt Vadstena kommun. Hon har fått frihet att utforma gympan som hon vill och hon gör det tillsammans med de boende.

– Jag kommer utifrån och har med mig musik från olika tider i livet, Elvis, Sven-Ingvars, evergreens, sådant som folk känner igen och som väcker minnen. Vi rör på oss, skrattar och får upp pulsen. Det livar upp!

Deltagarna får önska musik själva, vilket skapar engagemang och ger upphov till positiva samtal. Sittgympan är framför allt till för de boende men ibland kommer även deltagare inom kommunens hemsjukvård.

– En kvinna har kommit och tränar med oss efter en stroke. I början kom hon i rullstol, men nu har hon börjat gå med rullator och blir stadigt piggare, berättar Jane.

Jane kör gympan på tisdagar och fredagar, och nu har även personalen börjat delta, något som hon tycker är särskilt positivt. Att träna på arbetstid är en möjlighet som inte alla har, och som ibland blir en slagpåse i debatten om arbetstider, jämlikhet och arbetsmiljö. Men att lägga in träning som del i den dagliga verksamheten är ju en annan sak.

– Det vore spännande att se vilka hälsoeffekter det innebär för personalen också – inte bara för de boende, säger Jane.

Lena Tegler, som är enhetschef för Wasagården håller med om att personalens delaktighet i träningen är ett extra plus för verksamheten. Rörelse är något som prioriteras på Wasagården, just för att det ger så mycket positiva hälsoeffekter.

– Vi satsar mycket på promenader och utevistelse för de boende. Vi arbetar även med vardagsaktiviteter, det vill säga att personalen gör vardagssysslor tillsammans med de boende. Det kan vi göra tack vare engagerad personal och frivilligorganisationer som kommer och tar med de boende på promenader, säger Lena.

På Wasagården finns även ett gym med träningsredskap dit boende och personal kan gå tillsammans eller var för sig.

Jane är sedan årsskiftet kommunfullmäktiges ordförande i Vadstena, något som hon tror kan ha en positiv sidoeffekt för att påverka attityden till träning inom kommunal verksamhet. Hon vill vara med och påverka, inte bara stå bredvid och tycka.

– Politikerna behöver förstå att den dagliga omsorgen behöver kompletteras med träning och att ha roligt. Alla behöver något som höjer livskvaliteten!

Foto: Stefan Sahlén, Korpen

Publicerat: 14 september, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.