Fralla vill få fler barn att komma ut – trots sin allergi

– Vi såg att många barn med astma och allergi hade svårare att komma ut i naturen på grund av olika orsaker. Pollen kan ju försvåra vissa säsonger, men för många var det andra skäl, till exempel att föräldrarna var oroliga att släppa iväg barnen ifall något skulle hända. Samtidigt vet vi att fysisk aktivitet i skog och mark är positivt även för barn med astma och allergi. Därför startade vi projektet ”Fralla – allergisäkra friluftsaktiviteter” tillsammans med Friluftsfrämjandet.

Det säger Åsa Jonsson, projektledare för ”Fralla”. Projektet startade 2017 som ett partnerskapsprojekt mellan Friluftsfrämjandet och Astma-och allergiförbundet, eftersom bägge organisationerna har mycket att vinna på ett samarbete.

Målet med projektet är att öka kunskapen hos både föreningar och ledare om hur man kan anpassa en friluftsverksamhet för barn och ungdomar som har astma och allergi, så att fler får tillgång till naturen och naturupplevelser.

– De hinder som vi vill överbrygga handlar om allt som barnen är med om under en friluftstur eller ett läger. Vi lär exempelvis ut inkluderande matlagning, för att alla ska kunna äta utan att vara oroliga att det får i sig något de inte tål, säger Louise Hammerin från Friluftsfrämjandet.

 

45% har någon typ av allergi

I Miljöhälsorapporten 2017 anger 45% av Sveriges befolkning att de har någon typ av allergi, så det är en kunskap som gynnar många att känna till.

– Ska vi påverka folkhälsan måste vi hitta aktivister på hemmaplan, som kan ta det här vidare och sprida kunskapen till fler, säger Åsa Jonsson från Astma-och Allergiförbundet.

Projektet genomförs med stöd från Postkodlotteriet och är ett treårigt projekt med start 2017 fram till 2019. Till att börja med anordnas aktiviteter och dagläger på olika ställen runt om i Östergötland, tillsammans med Friluftsfrämjandets lokala ledare.

– Just nu erbjuder vi ”prova på” aktiviteter. Tanken är att de lokala friluftsfrämjaravdelningarna och astma- och allergiföreningarna på sikt ska kunna ordna egna allergivänliga aktiviteter. De här utflykterna ska vara goda exempel och inspirera till egna lokala initiativ, säger Louise.

Konceptet testas nu under projekttiden i Östergötlands län och i Jönköpings län och ska sedan kunna spridas över hela landet efter projektets slut.

– Friluftsliv för barn handlar om att våga prova och att naturen och upplevelsen är tillgänglig för alla. Det blir den om man har ledare som är trygga i sin roll och har god kunskap om deltagarnas olika förutsättningar. Då vågar man på det lite tuffare utmaningarna, säger Louise.

 

Plogging populär aktivitet

Än så länge har ett antal läger och utflykter genomförts, och fler är på gång. Det har varit skiddag på Omberg, paddling i Simonstorp och i planeringen ligger plogging i Vidingsjö och mer vinterbetonade äventyr.

– Plogging är helt enkelt att jogga och plocka skräp. Det har blivit en populär rörelse runt om i Sverige och även internationellt, som vi har provat bland barn på förra årets Astmaskola. Barn är så mottagliga för att hjälpa till! De förstår att även de som lever i naturen skall tåla det som vi människor lämnar efter oss, vilket är mycket positivt, säger Åsa.

Åsa har även åkt runt och träffat nästan alla skolsköterskor i hela Östergötland på gemensamma träffar för att sprida kunskap om aktiviteterna, möten som i sig inneburit många nya insikter.

 

Projektet innehåller tre faser:

  1. Framtagning av en verktygslåda för ledare och funktionärer, med bland annatinspirationsmaterial i inkluderande matlagning.
  2. Allergivänliga aktiviteter och utflykter för barn och unga.
  3. Information riktad till föräldrar och barn.

Facebooksidan: https://www.facebook.com/friluftslivforalla/

Foto: Johannes Poignant (www.johannespoignant.se)

Publicerat: 26 september, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.