Stöddokument uppmuntrar skolorna att öka aktiviteten

– Vi intervjuade både elever och lärare på olika skolor och kom fram till att skolorna gör olika saker för att öka elevernas fysiska aktivitet. Med stöddokumentet hoppas vi att skolorna ska inspireras av varandra att arbeta mer systematiskt.

Det säger Kathrin Hansson, sakkunnig på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Initiativet till dokumentet kommer ursprungligen från en motion, ” Motion om att stärka hälsan och förbättra skolresultaten genom daglig fysisk aktivitet i skolan!” från juni 2015.

– Ofta är det eldsjälar som startar verksamheter, och det är bra, men vi vill gärna se att deras goda exempel sprids och används mer systematiskt på skolorna. Med hjälp av stöddokumentet vill vi att skolorna lär av varandra och får stöd i att verkligen arbeta med daglig fysisk aktivitet för eleverna.

Dokumentet som skickats ut ger exempel på vad skolorna berättat att de gör utöver idrottstimmarna under året för att öka den dagliga fysiska aktiviteten. ”Just dance”, danslek, styrd rastverksamhet av fritidspedagoger, schemalagda promenader, motorikbanor/hälsobanor, fritidsgympa och rastdisco är några av de exempel som finns nämnda i dokumentet.

– Förutom de här exemplen har det tillkommit flera skolor som satsar ytterligare på rörelse – Tokarpsskolan har exempelvis ett gym som har öppet före skolstart, säger Kathrin.

Alla olika instanser har sin roll. Rektor på varje skola har ansvar för sin skolas inre organisation.

– Vår roll på utbildningsförvaltningen är bl a att i dessa frågor stötta och uppmuntra skolorna och att sprida goda exempel. Sedan får skolornas rektorer och lärare tillsammans med eleverna hitta sätt att röra på sig som fungerar för dem, avslutar Kathrin Hansson.

Stöddokumentet hittar du här: Stöd för rektorer i grundskolan med syftet att öka fysiska aktiviteter

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.