Landet runt: Alla barn i Värnamo ska få en hälsosam uppväxt

Sätt Östergötland i rörelse fortsätter att lyfta goda exempel utanför länet, med satsningen ”Landet runt”. I Värnamo kommun ska hälsoprojektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) få barnen att röra sig mer och äta bättre. Projektet startade under hösten träffar för unga och deras föräldrar på två skolor i kommunen.

– Intresset var minst sagt stort, berättar Hanna Häljestig, kommunikatör i Värnamo kommun. På den ena skolan blev gruppen övertecknad och på den andra skolan var det bara några platser kvar.

Hälsosam uppväxt i Värnamo grundar sig på WHO-rapporten från 2016 ”Ending childhood obsetity” och har fyra fokusområden – fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande, sömn och återhämtning samt mat.

– När WHO-rapporten kom började vi fundera på hur vi kan få alla aktörer i kommunen att samverka för att skapa hälsofrämjande miljöer för våra barn och ungdomar, säger Hanna Häljestig. Det arbetet ledde fram till en vision att alla barn och unga i Värnamo kommun ska erbjudas en aktiv och hälsosam vardag.

Aktiviteterna på Rörstorpsskolan och Rydaholms skola riktar sig till åttaåringar och deras familjer. En hälsokoordinator och två gruppledare från organisationen En frisk generation möter familjerna två gånger varje vecka, och då får de prova på olika aktiviteter. Efteråt serveras en måltid i skolans matsal för att främja goda och hälsosamma matvanor.

– I skolprojektet vi vill fånga upp de som inte är med i föreningslivet. För många kan ju idrottslektioner vara lite tuffa, men här känner barnen glädje. Vi involverar också föreningslivet. Ibland besöker vi en förening eller så kommer de till oss. Inriktningen är rörelseglädje, fortsätter Hanna Häljestig.

Träffarna med unga och deras föräldrar på skolorna kommer att ingå i en kvalitativ undersökning som görs av Karolinska Institutet, där forskare ska undersöka om deltagarna på skolorna förbättrar sin hälsa och blir mer fysiskt aktiva under året de är med.

– Vi kommer ständigt att utvärdera det vi gör inom ramen för HUV eftersom det här är nytt för oss, säger Hanna Häljestig. 

Men ska alla barn och unga i Värnamo kommun kunna erbjudas en aktiv och hälsosam vardag så räcker det inte med att kommunen bestämmer sig för det.

– Ska visionen kunna förverkligas måste vi få med alla aktörer. Vi har därför närmat oss Region Jönköping och deras Familjecentral. Genom Familjecentralen har vi träffat föräldrar på öppna förskolan för korta föreläsningar om bland annat WHO:s rekommendationer för fysiska aktiviteter för 0-6-åringar, skärmtider och annat.

Samarbetet med familjecentralen har också resulterat i två nya aktiviteter inom ramen för HUV.

– Tillsammans med Familjecentralen drog vi igång Mamma core, för de mammor som behöver lite push med sin träning under eller efter graviditeten. Det är en helt ny aktivitet i kommunen som vi nu kan erbjuda i både Värnamo och Rydaholm.

– Dessutom startade vi upp Tryggvegympan, som riktar sig till alla barn i åldern 0-6 år. Under gympan leker barn och föräldrar tillsammans och gör rörelser som främjar grovmotoriken.

Arbetet med en Hälsosam uppväxt i Värnamo fortsätter under 2021-2023. Nyligen beslutade kommunfullmäktige i Värnamo att anslå 700 000 kronor årligen till det fortsatta arbetet.

Text: Anna Lindén, Granit PR & kommunikation

Amanda Andersson, Maja Stenviken och Ena Basic är hälsokoordinatorer för En frisk generation.

Härlig fart och mycket glädje i rörelselekarna på skolorna i Värnamo.  

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.