Elevhälsan i Söderköping erbjuder dans mot psykisk ohälsa

– Vi startade dansverksamhet för tjejer både på mellanstadiet och på högstadiet och det har gett väldigt goda resultat. Många tjejer har blivit öppnare, fått bättre självkänsla, blivit gladare och tryggare både i gruppen och i skolan.

Det berättar Sara Pernehed, skolsköterska på Björkhagaskolan i Söderköpings kommun. Det hela började på en skolsköterskekongress för några år sedan, där Sara och hennes kollegor fick höra om Anna Dybergs studie om dans mot psykisk ohälsa.

– Vi ville att Elevhälsan skulle ha något mer att erbjuda på gruppnivå och tyckte det lät intressant.

De tog kontakt med Dansverkstan i Norrköping, och nu driver Elevhälsan två grupper, en på mellanstadiet och en på högstadiet.

– Den här verksamheten ska vara stärkande, fokusera på rörelseglädje och vara fri från prestationskrav. Det viktiga är att ha roligt tillsammans och acceptera sin kropp och sig själv i dansen, berättar Sara.

För att uppmuntra tjejerna att delta har Sara tillsammans med kollegor och kuratorerna själva valt att delta i dansgruppen på mellanstadiet. De fungerar som trygghetspersoner genom att se till att eleverna kommer på plats och gå in och stötta så att ingen känner sig utanför genom att delta i övningar vid ojämna par.

– Det har visat sig vara bra på flera sätt. Vi märker att det varit positivt att det finns en trygg och känd vuxen på plats, säger Sara.

Dansen har inriktats på tjejer i första hand, men nu har det kommit önskemål om att starta blandade grupper. Det är skolsköterskor och kuratorer som rekryterat till dansgrupperna. Pedagogerna har blivit tillfrågade om de vet någon som skulle må bra av att tillfrågas. Nu har även fritidsverksamheten Fokus blivit involverade och delaktiga i högstadiegruppen. Till hösten hoppas Sara att grupperna kommer att bli ännu fler, eftersom resultatet är så positivt.

– Vi har sett stora förändringar hos tjejerna, och de berättar också själva att de uppskattar dansen och vill fortsätta, så det är roligt, avslutar Sara Pernehed.

Dans för elever i Söderköpings kommuns grundskola

Dans mot psykisk ohälsa Läkartidningen

Publicerat: 2 maj, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.