Elever utbildas till trivselledare för ökad trygghet och aktivitet

På Erlaskolan Östra i Norrköping utbildas elever till trivselledare. Satsningen på en trygg miljö och aktiva raster har varit framgångsrik och är populär hos eleverna.
– Det känns jättebra att göra så att andra har kul på rasterna, att alla får vara med och ingen känner sig utstött, säger Morgan Nyman. Han går i årskurs fyra och är en av drygt 30 elever som är trivselledare på skolan.

Erlaskolan Östra hoppade på Trivselprogrammet 2019, som en av de första skolarna i Östergötland, och satsningen har varit väldigt positiv.

– Vi såg det som en bra grej för att skapa en trygg miljö på skolan och uppmuntra till rörelse. Det är ett otroligt bra sätt att eleverna får känna sig inkluderade, säger Tobias Svensson, ansvarig lärare för trivselledarna.

Vid varje terminsstart får elever nominera sig själva eller någon av sina kompisar som de tycker passar bra som trivselledare. Under den digitala utbildningen får eleverna lära sig att vara ledare, förebilder för andra och att ta ansvar. De får även lära sig flera nya lekar som de kan använda på rasterna.

Det kan vara svårt att mäta resultat i de här sammanhangen – men skolan har ett väldigt bra klimat på rasterna och Tobias märker hur mycket de yngre eleverna ser upp till de äldre. Skolan planerar även för hur man ska kunna ta nästa steg med programmet.

– Tanken är att vi ska försöka utöka verksamheten och ha trivselledare ute oftare. De behöver kanske inte hålla i aktiviteter, men finnas där som en trygghet för att alla ska bli sedda och uppmuntrar till rörelse, säger Tobias.

På Erlaskolan Östra går elever från förskoleklass hela vägen till årskurs nio. I dag styr trivselledarna upp aktiviteter på rasterna två dagar i veckan. På måndagar samlas man och utvärderar hur det har gick och planerar inför kommande vecka. De yngre trivselledarna bär orange väst, medan de äldre utmärker sig med en kaptensbindel.

Lamin Fati och Morgan Nyman, som båda går i fyran, trivs med att få ta ansvar och hjälpa till så att det blir roliga raster.

– Jag pratade med några som hade varit trivselledare tidigare och jag ville vara det själv. Det är jättekul, säger Lamin.

Morgan tycker det är viktigt att alla får vara med på rasterna.

– Det viktigaste är att ingen känner sig utstött i skolan.

 

Wilma Arildsson och Saga Mellström går i årskurs nio. De känner sig uppskattade av de yngre eleverna i sina roller som trivselledare och tycker alla som får chansen att gå utbildningen ska ta den.

– Man får ta väldigt mycket ansvar och vara engagerad i skolan. Barnen får fler alternativ på vad de kan göra på rasterna och det känns bra, säger Wilma.

På torsdagar är det lekar som gäller. Trivselledarna har många olika att välja bland och ingen vecka brukar bli den andra lik.

– Det blir en ökad aktivitet på rasterna och om man gjort något fysiskt så presterar man bättre på lektionerna, säger Saga.

På fredagarna är det dans på skolgården. Trivselledarna tar med högtalare och bildar en stor och härlig dansring.

– En person gör olika moves inne i ringen och så härmar alla andra.

Trivselprogrammet växer stadigt och Tobias Svensson tycker alla skolor som har möjlighet ska haka på om de har möjlighet.

– Eleverna får träna på att vara ledare, lära sig hur man är en god förebild och att ta ansvar. Det har fungerat väldigt bra hos oss, det är eleverna själva som är bäst på att hitta på saker och då är det bra att använda dem som resurs.

Fakta om Trivselprogrammet:
Ett program för aktivitet och ökad trygghet på rasterna i grundskolan med 1 450 medlemsskolor i Sverige, Norge och på Island. Trivselledarna deltar på två utbildningsdagar per år. Här går man igenom ett urval av lekar och aktiviteter och eleverna får lära sig hur de ska organisera aktiviteter och leda på ett vänligt, inkluderande och respektfullt sätt. Läs mer på www.generationpep.se

Text: Marcus Nyenger, Granit PR & kommunikation

Bildtext 1: Thelma Koolmeister, Marie Qvarfordt (mentor för team 4), Morgan Nyman och Ella Rådegård.

Bildtext 2: Morgan Nyman och Lamin Fati är trivselledare i team 4 och tycker om att göra så att alla på skolan har det roligt på rasterna.

Bildtext 3: Niondeklassarna Livia Tibbling, Fia-Lotta Björkdahl och Wilma Arildsson styr upp dans på fredagar på Erlaskolan Östra.

Publicerat: 31 mars, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.