Goda exempel taggade med:

Engagemang gör gott för kropp och själ

Engagemang gör gott för kropp och själ

Visionärer & främjare Tillbaka Träning och rörelse är viktigt för hälsan, såväl fysiskt som mentalt. Men det finns anledning att slå ett slag för andra aktiviteter också. Engagemang till exempel.- För mig har det alltid varit viktigt att engagera mig, både inom yrket...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.