Goda exempel taggade med:

Välkommen till The Active day den 5 november

Välkommen till The Active day den 5 november

Nyhet Tillbaka Välkommen till en aktiv dag där fokus ligger på innovation för rörelse. The Active day är en del av programmet under Innovation week, och syftar till att ge kunskap och inspiration för ökad rörelse i samhället.  Förmiddagen innehåller intressanta...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.