Goda exempel taggade med:

Nu sätter vi fysisk aktivitet på agendan

Nu sätter vi fysisk aktivitet på agendan

Nyhet Tillbaka – Vi ser numera ett flöde av forskningsrapporter som larmar om stillasittande och inaktivitet hos bland annat barn och unga. Samtidigt kommer nya rön som visar vilka positiva effekter fysisk aktivitet har för både inlärning och prestation – inte...
Våra patienter jobbar verkligen hårt, och det ger resultat

Våra patienter jobbar verkligen hårt, och det ger resultat

Gott exempel Tillbaka 10-12 veckors blandad träning, med både kondition och styrka 1-2 gånger i veckan. Det är receptet när KOL-och astmapatienter blir remitterade till fysioterapeuten i Motala och Linköping. – Syftet med att remittera patienterna till oss är...
  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.